Posolstvo 028

18.12.2010 09:40

Posolstvo 028

18.12.2010 - 09:40 hod

— Kniha pravdy —

 

Tak teraz vieš, že čo sľúbim, sa uskutoční. Poslal som ti duchovného vodcu, osobu, ktorú som vybral ešte na začiatku tvojej cesty. Chvíľu potrvá, kým si tí, ktorí sú vyvolení pre Moju úlohu, prevezmú svoj kalich. Dcéra, potrebuješ duchovného vodcu, aby Mojim posolstvám bolo plne porozumené a to prostredníctvom Môjho služobníka. Týmto spôsobom sa bude slovo šíriť a ľudia spoznajú pravdu. Bude to cesta plná výmoľov a úzkych uličiek, ktoré sa znenazdajky objavia a vrhnú vás do iného smeru, avšak nemajte strach. Teraz máš vedenie a budeš mať väčšiu istotu vo svojej práci.

 

Teraz napíš toto. Kniha pravdy je venovaná ľudstvu, aby mu pomohla spasiť sa v Mojom srdci. Je mu daná možnosť ohlasovať Moju slávu skôr, než sa vrátim ako milosrdný Spasiteľ a spravodlivý Sudca. Nikdy nechcem Moje deti trestať, avšak za určitých okolností tí, ktorí majú pri plnom vedomí za svojho partnera Podvodníka a tí, ktorí jemu a jeho skazeným prisluhovačom venujú toľko pozornosti až do tej miery, že sa mu klaňajú pred oltárom, nemôžu byť spasení. Vedia, kto sú. Bude to pre nich veľmi ťažké navrátiť sa ku Mne. Modlite sa za nich.

 

Na koho útočí Satan

Podvodníkovi zostáva na zemi len veľmi málo času na to, aby spôsobil chaos a spustošenie, preto svoje úsilie všade zintenzívnil. Zameriava sa hlavne na Mojich svätých služobníkov v Cirkvi Môjho Otca, mladých, pekných, ako aj vysoko inteligentných.

 

Tým, ktorí aj naďalej pokračujú vo svojom chvastaní sa tým, že vo Mňa a v Môjho Večného Otca neveria, bude daná ešte jedna šanca, aby otvorili svoje srdcia.

 

Bolí Ma pozerať sa na nich. Moje deti, je to ako prizerať sa autu plnému ľudí, ktoré sa v hustej hmle pohybuje smerom k bralu. Vydali sa nesprávnou cestou a teraz, hoci veria, že smerujú späť do pohodlia svojich domovov, sa rútia do hlbokej tmy bez akejkoľvek nádeje.

 

Predpovedané proroctvá budú teraz odhalené

Primäť Moje deti k tomu, aby počúvali, nebude ľahké, Moja dcéra. Musíte vytrvať aj napriek prekážkam. Trpezlivosť je dôležitá. Tieto posolstvá sú veľmi dôležité a plné lásky, ako aj varovaní. Moje deti sa musia zastaviť a pochopiť, že tieto posolstvá, ktoré boli tak dávno predpovedané, budú teraz odhalené. Tieto udalosti sa čoskoro na zemi manifestujú a čas je veľmi, veľmi krátky.

 

Nikdy neprezradím dátum Môjho Druhého príchodu

Nikdy vám neprezradím dátum Môjho Druhého príchodu, Moja milovaná dcéra, pretože vám neprináleží vedieť to. Ale predtým ako prídem, komunikujem teraz s celým svetom, aby som mohol Mojim deťom ukázať Moje čisté milosrdenstvo.

 

Moja Matka pracuje v Mojom mene

Moja milovaná Matka, ktorá pracuje v Mojom mene, šíri posolstvá prostredníctvom vybraných vizionárov. Iní vyvolení proroci trpia skryte v súkromí, dobrovoľne, pre záchranu duší. Dovolím im trpieť Moju bolesť ako gesto obrovskej veľkodušnosti týchto veľmi zbožných veriacich. Majú zásluhy na spáse mnohých. Oni nielenže prežívajú Moje utrpenie na kríži, ale cítia aj bolesť, ktorú trpím dnes. K tomu všetkému trpia zosmiešňovaním, urážkami a výsmechom. Je to vďaka ich pokore, že toto znášajú v tichosti a v niektorých prípadoch aj verejne. Iní Moji Bohu zasvätení služobníci, ktorí sa rozhodnú pre život v samote, Mi robia veľkú službu. Ich zvláštna obeta cez sebazapieranie zase napomáha zachraňovať duše.

 

Božie dary ako samozrejmosť

Komunikovať pravdu v modernom svete, kde sa technológia vyvinula do takej závratnej výšky, je ťažké. Môj hlas je ako slabé volanie v púšti, odstrčené bokom, v prospech vlastného potešenia.

 

Moje deti nie sú v stave pochopiť, že všetky tie technologické zázraky, určené pre dobro človeka, sú darom Môjho Večného Otca. Všetky zázraky, spojené s vývojom liekov pre dobro ľudstva, sú takisto darom. Považujú sa však za samozrejmé, pretože Moje deti si myslia, že to všetko je dielo človeka, ale nie je tomu tak.

 

Dar inteligencie

Dar inteligencie, presne ako aj dar piesne, je darom Božskej sféry. A práve preto, že sa jedná o dary Boha, sú tieto terčom útokov Satana – Diabla. Pod jeho vplyvom sa technológia zneužíva na ničenie a deštrukciu vo svete. Ako sa smeje, keď vidí prepuknutie vojen a ako sa technológia zneužíva na špionáž a zabíjanie. Takisto sa smeje, keď sa technológia výroby liekov nielenže zneužíva na zabíjanie, ale aj na ospravedlnenie zabíjania. Všetky tieto hrozné zločiny proti ľudskosti, ktoré umožňuje technológia, sú zakrývané za fasádou takzvanej tolerancie.

 

Tolerancia ako maska Zla

Tolerancia môže byť perfektnou maskou pre Zlo. Každému, kto je cez Moje učenie bdelý, je hneď jasné, že sa tieto zločiny proti ľudstvu odohrávajú pred vašimi očami.

 

V mene tolerancie sú ľudia vraždení, je im upieraná ich sloboda a predovšetkým ich právo bojovať za morálnu spravodlivosť. Ó áno deti, nech ste varované, zostaňte bdelé a majte sa na pozore, keď počujete slovo „tolerancia“, lebo to je jedna z obľúbených hier kamuflovania Satanom.

 

Ľudia sa nedokážu postaviť za kresťanstvo

Moje deti sa napriek svetu s modernými komunikačnými prostriedkami nedokážu postaviť a otvorene sa hlásiť k svojmu kresťanstvu. Je to hlavne preto, lebo väčšina kresťanov žije v západnom svete. Majú strach, že ich budú vysmievať a šikanovať. Majú úplnú pravdu. Budú. Ale majte na pamäti, že Moje deti vždy okúsia nejakú formu výsmechu, keď zoberú na seba Môj kríž. Potom si môžu byť istí, že konajú moje dielo.

 

Kto trpí v Mojom mene, ten obdrží veľké požehnanie a veľa milostí. Ale tí kresťania, ktorí bojujú za právo môcť verejne ohlasovať Moje meno, budú trpieť najviac. On alebo ona musia zostať silní. Ste Moja nádej na tejto zemi. Bez Mojich verných nasledovníkov, Moje deti, nemôže byť prekročený koncový prah do Kráľovstva Môjho Otca.

 

Milujem všetkých Svojich prívržencov. Som v ich srdciach a oni to vedia. Dbajte na Moje slovo cez túto vizionárku. Neignorujte tieto posolstvá. Ústnym podaním pomôžu pred Mojím Druhým príchodom zachrániť milióny duší na celom svete.

 

Choď teraz v pokoji a láske.

 

Váš oddaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Späť