Posolstvo 029

20.12.2010 10:00

Posolstvo 029

20.12.2010 - 10:00 hod

— Veľké súženie —

 

Maj na zreteli nasledovné, Moja dcéra. Ľudstvo je cez tieto posolstvá varované pred sekerou, ktorá dopadne na tých, ktorí vytrvalo odmietajú Môjho Nebeského Otca. Čas do príchodu Veľkého súženia sa kráti. Táto udalosť sa započne koncom roku 2012 a nesmie byť zamieňaná s časom alebo dátumom Môjho Druhého príchodu na Zem, pretože toto, Moje deti, nebude predpovedané v týchto posolstvách. Každý, kto sa Mojim deťom snaží udať dátum Môjho Druhého príchodu, je luhár a nie je pravým prorokom. Za pomoci tejto vizionárky pred vami odkrývam roky s konkrétnymi udalosťami, ktoré budú predchádzať Môjmu Druhému príchodu.

 

Boh nedovolí uskutočniť plán redukcie svetovej populácie

Veľké súženie, ako bolo v dávnych dobách predpovedané, sa teraz začne odvíjať pred očami neveriaceho sveta. To sa stane, keď všade udrie meč spravodlivosti. Môj Večný Otec nebude stáť v úzadí a nepripustí, aby tento diabolský plán, ktorý sa práve teraz chystá za zatvorenými dverami a je navrhnutý tak, aby zdecimoval svetovú populáciu, bol zrealizovaný.

 

Táto diabolská skupina a jej oddaní nasledovníci Satana, sa už v minulosti pokúsila previesť na deťoch Môjho Otca genocídu. Nepodarilo sa im to. Snažia sa o to znovu. A hoci sa im to opäť nepodarí, stihnú ešte predtým spôsobiť strašné spustošenie.

 

Veriaci sa nemusia obávať

Môj Večný Otec vo svojom Milosrdenstve bude musieť zasiahnuť, aby ich zastavil, aj keď ho bolí, že bude musieť privodiť globálne katastrofy, ktoré ležia pred nami. Veriaci, nemajte strach ani o seba ani o vaše rodiny. Budete ochraňovaní. Ale prosím, prosím, modlite sa Svätý ruženec a ruženec Božieho Milosrdenstva v každom čase, aby pomohli zmierniť alebo odvrátiť niektoré z týchto katastrof.

 

Začnite teraz s plánovaním. Musíte bojovať proti týmto ľuďom, ktorí sa snažia ovládnuť vaše peniaze, vaše zdravie, vaše potraviny a dokonca aj vašu vieru. Povstaňte a chráňte seba a svoje rodiny pomocou modlitby. Vzývajte všetkých Svätých, ktorých uctievate, aby vám pomáhali ako orodovníci u Môjho Večného Otca.

 

Globálne katastrofy sa dostavia

Kým tieto celosvetové katastrofy započnú ako dramatické zmeny počasia – ktoré sa už v miernej forme začali – bude sa na ne nazerať ako na dôsledok globálneho otepľovania. Áno, ľudstvo skutočne zdevastovalo Zem veľmi škaredým spôsobom ale tie katastrofy nemajú nič spoločné s klimatickými zmenami.

 

Môj Večný Otec by si mohol, ak by sa tak rozhodol, sadnúť a nič neurobiť. Potom by ale tieto silné, zlovestné a mocichtivé skupiny s právomocou rozhodovať zvíťazili. Kradli by duše Mojich nevinných detí ich vťahovaním do svojej pasce hypnotického nasledovania Satana. To nebude dovolené.

 

Výzva k zjednoteniu všetkých náboženstiev

Teraz je čas, aby deti Môjho otca a jeho nasledovníci ako aj tí, ktorí veria v prvotnú bytosť, ktorou je Boh – Stvoriteľ a Pôvodca všetkých vecí – spojili svoje sily v jedno. Nezávisle od toho, akou formou nasledujete Boha alebo či veríte vo Mňa, Jeho milovaného syna, povstaňte spoločne ako jeden. Bojujte proti skupine, ktorá reprezentuje Zlo. On (Zlý) je váš nepriateľ, ak veríte v Boha, Večného Otca. On sa snaží zmariť váš vstup do raja tým, že klame svojich prívržencov nahovárajúc im, že aj on ich privedie do rovnako krásneho Božského raja. Títo biedni a dôverčiví prívrženci nedokážu prekuknúť tento podvod, pretože sú zaslepení čarom materialistickej slávy.

 

Proroctvá v knihe Jána teraz vychádzajú na svetlo

Modlite sa, modlite sa, modlite sa všetci každý deň. Veľmi skoro všetci pochopia pravdu Svätého Písma. Nakoniec všetci pochopia, že učenie, obsiahnuté v knihe Môjho Otca, je presné. Oni neklamú. Proroctvá, predpovedané v minulosti, vyšli na svetlo. Proroctvá, obsiahnuté v knihe Jána, vychádzajú na svetlo teraz. Tieto proroctvá, dané tejto vizionárke, sú tu nato, aby pripravili Moje deti na vstup do kráľovstva Môjho Otca.

 

Teraz choď a šír Moju pravdu. Vyslobodzujte jeden druhého z drápov Podvodníka, než bude príliš neskoro.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Späť