Posolstvo 031

22.12.2010 02:40

Posolstvo 031

22.12.2010 - 02:40 hod

— Bolesť, ktorú dnes Ježiš trpí —

 

Moja dcéra, hrozne trpím za hriechy ľudstva a za kruté odmietanie Mojej existencie, ktoré je teraz vo svete také bežné, že počet tých veriacich, ktorí sa odvracajú odo Mňa, vzrástol do mimoriadnych rozmerov.

 

Bolesť, utrpenie a agónia sú omnoho výraznejšie v čase, keď svet slávi Vianoce. Vo svojom srdci viem, že aj keď sa jedná o najvýznamnejší kresťanský sviatok, nie je moje učenie ohlasované takým spôsobom, akým by sa malo.

 

Moja milovaná dcéra, musíš vytrvať vo svojom utrpení mysle aj duše. Toto ťa privedie bližšie k Môjmu Božskému Srdcu. Len vtedy, keď prejdeš skúškou týchto utrpení, dosiahneš zjednotenie so Mnou.

 

Moja dcéra, modli sa, modli sa, modli sa, aby ostatné duše zmiernili agóniu, ktorú znášam. Ach, keby som len mohol rýchlo zachrániť duše a zovrieť ich do Svojho milujúceho náručia, Moje srdce by sa mi zahojilo. Ale mnoho duší nechce prísť ku Mne. Musíš tvrdo pracovať, moja dcéra, aby si ich presvedčila o pravde. Nikdy sa nevzdávaj.

 

Si plná pochybností, avšak viem, že v hĺbke svojho srdca vieš, že tieto posolstvá milosrdenstva, určené na spásu duší, naozaj pochádzajú odo Mňa a Môjho Večného Otca.

 

Vytrvaj, prijmi utrpenie, buď pokorná, trpezlivá a zachovaj dôstojnosť, keď čelíš výzvam v Mojom mene.

 

Choď teraz s novým elánom, láskou a silou, aby si získala späť duše Mojich milovaných detí.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Späť