Posolstvo 032

24.12.2010 20:00

Posolstvo 032

24.12.2010 - 20:00 hod

— Prečo Som sa stal človekom —

 

Moja milovaná dcéra, ďakujem ti, že si prijala Moje pozvanie. S radosťou komunikujem s tebou v tento mimoriadny deň osláv Mojich narodenín. Láska, ktorá napĺňa Moje srdce vtedy, keď Mi Moje deti preukazujú vieru a oddanosť, je veľmi drahocenná.

 

Toto je čas pre Moje deti, nech sú kdekoľvek, aby uvažovali nad Mojím životom na zemi. Je to čas na uvažovanie o tom, aký dôsledok má Moje narodenie pre celé ľudstvo. Kvôli Môjmu narodeniu človek hľadá spásu. Vďaka láske Môjho Večného Otca voči Svojim deťom priniesol túto najväčšiu obetu. To, ako sa musel dívať na narodenie dieťaťa, vidieť, ako rastie a vyvíja sa až do dospelého veku, jasne ukazuje na Jeho lásku a odhodlanie, zachrániť všetky Svoje deti. On tak veľmi miluje všetky Svoje deti, že ma prosil, aby som žil život ako človek vo vedomí, že Ma budú ponižovať a vysmievať sa Mi. On dovolil, aby sa to stalo.

 

Moje narodenie je pre všetkých znamením toho, že Boh, Večný Otec, tak veľmi miloval Svoje deti, že priniesol túto veľkú obetu.

 

Svoj súcit a túžbu zachrániť vás preukázal tým, že Mi umožnil prísť na svet, žiť medzi vami a dovolil Moju smrť. Keby Ma nebol poslal, človek by nemohol byť spasený. Ale tí, ktorí Ma odmietli, sú ešte neistí o pravdivosti Božích zasľúbení , ktoré dal Boh – Večný Otec. Stále je mnoho nejasností.

 

Všetko, na čom teraz záleží je, aby ľudstvo pochopilo prísľub a realitu nového Neba a Zeme, ktoré boli predurčené všetkým Božím deťom. Toto je najväčší dar zo všetkých a je to dar, na ktorom s Ním mali mať všetci podiel, až kým ho Satan nezničil tým, že pokúšal Evu.

 

Dnešní ľudia sa dívajú na učenie Starého a Nového zákona v mnohých ohľadoch ako na staré bájky. Mnohí ešte stále nechápu, že učenie, obsiahnuté v týchto Písmach, bolo a stále aj je autentické. Nakoľko sa v mnohých prípadoch poukazuje na situácie, týkajúce sa duchovnej sféry, padne ľuďom ťažko veriť, že sa to stalo. K tomuto záveru prišli preto, lebo posudzujú ich obsah cez logické myslenie, ktoré sa zakladá na hodnotení toho, čo sa odohráva na Zemi. Ale mýlia sa.

 

Môj príchod na Zem bol ustanovený ako posledná šanca prebudiť svet, aby všetci spoznali, že Boh odpúšťa všetko. Mojou úlohou bolo ukázať vám skrze Moje učenie a Moju smrť na kríži cestu do Neba.

 

Na Vianoce majte na pamäti, že Moje narodenie vám malo pomôcť, aby ste nanovo prehodnotili vašu vieru v Nebo, pretože vy všetci máte nárok mať na ňom podiel.

 

Tým, že si pripomínate Môj život, sa môžete teraz so Mnou zjednotiť v Kráľovstve Môjho Otca tak, že si otvoríte svoje srdcia a poprosíte Ma, aby som vás ešte raz objal.

 

Váš Božský Spasiteľ a spravodlivý Sudca

Ježiš Kristus

 

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Späť