Posolstvo 034

25.12.2010 12:30

Posolstvo 034

25.12.2010 - 12:30 hod

— Slávenie vianoc—

 

Moja milovaná dcéra, prečo váhaš? Vari nevieš, že si denne vedená? Určite vo svojom srdci vieš, že jediné, čo musíš urobiť je sadnúť si, otvoriť svoje srdce a čoskoro budeš počuť Moje posolstvo. Dôveruj Mi. Odovzdaj sa. Ver, že keď Mi odovzdáš svoje strachy, obavy, starosti a otázky, že ti ich odnímem a patrične ich zodpoviem. Teraz si musíš nájsť čas na to, aby si sa mohla naplno venovať týmto nanajvýš naliehavým posolstvám pre ľudstvo. Neváhaj a neodkladaj túto svätú prácu.

 

Moja milovaná dcéra, uvedom si nasledovné. Kresťania na celom svete vzdávajú česť Môjmu narodeniu v Betleheme, avšak mnohí to robia len z okázalého rešpektu bez skutočnej lásky vo svojom srdci. Napriek tomu sa mnohí priblížia k Môjmu srdcu. Iní budú súhlasne prikyvovať, usmievať sa a hovoriť o dôležitosti a význame tohto najdôležitejšieho času, v ktorom sa oslavuje najväčší dar, aký kedy bol od počiatku udelený deťom Môjho Otca. Lenže keď Moje deti, Moji oddaní nasledovníci, oslavujú Vianoce, býva ich pozornosť odvádzaná okázalosťou a ceremóniami, ktoré sú spojené so svetskými vecami.

 

Koľko kresťanov vysvetlí svojim deťom význam Môjho narodenia? Koľkí si pripomenú pokoru, ktorú prejavila Moja milovaná Matka a jej najsvätejší ženích, svätý Jozef? Koľkí chápu, že Som sa stal človekom, aby som ľudskú rasu zachránil od cesty do pekla? Toto jednoduché posolstvo bolo po stáročia zastierané okázalosťou. A predsa oddaní kresťania ho vnímali ako čas, kedy sa zamýšľali nad vernosťou ku Mne, Svojmu Spasiteľovi. Prosím a nalieham na vás, deti, aby ste využili tento sviatok na modlitbu za tých vo svete, ktorí sa potrebujú prebudiť aby pochopili, že majú dedičstvo. Pre každého z nich je tu v Kráľovstve Môjho Otca rezervované osobité miesto, ak sa rozhodnú ho prijať.

 

Čas pre Veľké Varovanie je stanovený

Tak veľmi sú Moje deti každou minútou dňa zaneprázdnené správami, ktoré – i keď môžu mať vplyv na ich život – nemajú žiaden význam pre ich budúci život. Deti, je na čase, aby si každý z vás skúmal svoje svedomie skôr, než príde Veľké Varovanie, ktoré bude predchádzať Môjmu Druhému príchodu. Modlite sa svojimi vlastnými slovami a proste o Božie vedenie.

 

Čas pre Veľké Varovanie je stanovený. Buďte ostražití. Majte sa na pozore.

 

Váš Božský Spasiteľ a spravodlivý Sudca

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Späť