Posolstvo 037

02.01.2011 21:45

Posolstvo 037

02.01.2011 - 21:45 hod

— Ako je Varovanie darom pre ľudstvo —

 

Prečo tieto posolstvá vyvolávajú vo vás strach?

Moja milovaná dcéra, keď ľudia počujú tieto posolstvá, tak ich budú spochybňovať, proti nim protestovať a zavrhovať ich. Navyše budú nimi i opovrhovať a pýtať sa, prečo tieto posolstvá nehovoria viacej o radosti a šťastí. Prečo sú tak desivé? Takýto spôsob komunikácie so svetom určite nepochádza od Ježiša Krista. Ježiš Kristus určite hlása lásku a nie teror. Moja odpoveď na tieto otázky je jednoduchá. Je to preto, lebo vás všetkých milujem a cez tieto posolstvá vám teraz preukazujem Svoje milosrdenstvo. Najprv Som prišiel pre všetkých ako Spasiteľ, aby Som vás oslobodil, aby tak každý mohol získať podiel na spáse. Moja smrť na kríži vám poskytla druhú príležitosť, aby ste mohli vstúpiť do Kráľovstva Môjho Otca. Tentoraz sa vrátim ako spravodlivý sudca. Kvôli Mojej láske k vám ukážem najprv všetkým Moje milosrdenstvo. Toto milosrdenstvo dostanete formou posledného Varovania, aby ste si dali svoje životy do poriadku ešte skôr, než znova prídem ako spravodlivý sudca.

 

Je to z Môjho súcitu voči každému jednému z vás, keď vám teraz dávam ešte poslednú príležitosť otvoriť svoje srdce a žiť svoj život spôsobom, ako vám bolo určené.

 

Radosť na Zemi nemôže byť porovnávaná s radosťou v Nebi

Odvráťte sa od hriechu, konajte pokánie a dajte modlitbe opäť miesto vo vašom živote. Je to z milosti, keď vás musím varovať o pravde. Ak sa vám zdá, že v Mojich posolstvách chýba radosť, tak je to preto, lebo ľudstvo sa odvrátilo od pravej radosti. Radosť, prežívaná v Nebi je nezrovnateľná s tzv. radosťou, akú prežívate tu na Zemi. Pozemská radosť, ktorá vychádza zo skutočnej lásky, bude čistá. Radosť, ktorá pochádza z pozemských vecí, je bezvýznamná.

 

Moje deti, radosť, ktorú by som mal pociťovať, keď sa na vás pozerám, trvá žiaľ len krátko vzhľadom k tomu, čoho som dnes na Zemi svedkom. Všetko, čo má pre vás hodnotu, pochádza zo svetských vecí alebo z uznania od ostatných , ktorí vás chvália. Len málo času venujete príprave na budúci život.

 

Varovanie je dar

Moje milosrdenstvo je vám dávané ako dar. Prijmite ho. Vychutnajte si ho. Siahnite po Mne - vy všetci. Som vaša záchranná plť v ohnivom mori, plnom neočakávaných prúdov a erupcií. Zachráňte sa teraz alebo sa vyvarujte toho, aby ste neboli vtiahnutí do mohutného prúdu, lebo ak sa rozhodnete dostať sa do člna až na poslednú chvíľu, nebudete mať dostatok síl, aby ste sa doňho vyšplhali.

 

Čistenie vo svete pokračuje

Deti, som unavený. Bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažím s vami nadviazať kontakt, stále zostávate hluchí. Dokonca ani Moji kňazi neberú do úvahy Moju výzvu, keď chcem zjaviť Svoje milosrdenstvo. Vzhľadom k tomu, že očisťovanie vo svete naďalej pokračuje a naberá na rýchlosti, je teraz čas, aby ste Ma, deti Moje, volali.

 

Zemetrasenia a iné globálne katastrofy

Nikdy nemajte strach z búrok, zemetrasení, tsunami, povodní, sopiek a horúčav, ktoré prídu na svet, aby pomohli zastaviť Antikrista a jeho ruku. Moji nasledovníci si budú istí vo vedomí toho, čo ich očakáva v Novom raji, keď sa Nebo a Zem spoja v jedno. Tieto veci sa musia udiať. Nemôžu byť zastavené, pretože boli predpovedané. No tieto udalosti, deti Moje, budú mať len krátke trvanie.

 

Vy, Moji veriaci, budete za svoju vieru a vytrvalosť, čeliac tvárou v tvár obrovskej opozícii, odmenení. Tá radosť – potom – bude pre Moje deti len ťažko pochopiteľná. Tí, ktorí sú zo svetla, budú obklopení slávou a láskou, ktorá ich očakáva. Tí, ktorí sa nachádzajú v temnote, nebudú schopní zniesť svetlo. Možno si ho budete želať, ale to svetlo vám bude spôsobovať takú bolesť, že sa budete musieť pred ním skryť. Ale nebude možné kam ísť okrem temných hlbín, ktoré spravuje sám kráľ Temnoty – Satan. To je to, čo chcete?

 

Ako Satan pôsobí cez ľudí

Chápete teror, ktorý Podvodník predstavuje? Neuvedomujete si, že sa skrýva za každým jednotlivým skutkom sebectva, chamtivosti a sebalásky? Zatiaľ čo si žijete svoje životy, domnievajúc sa, že sú plné vzrušenia a zábavy, vynakladajúc prostriedky na jedenie, hýrivé ošatenie a neprestajne sa naháňajúc za ďalšími atrakciami, nemáte ani tušenie, čo sa za tým všetkým skrýva.

 

Tajomný hlas, ktorý nemôžete počuť ale len cítiť ako nutkanie, ktoré vás nahovára, aby ste vždy znova a znova – neprestajne – hľadali ešte viac zábavy, napätia a vzrušenia – ten hlas pochádza od Zlého, od Satana. Nezáleží na tom, či vaše konanie vyvoláva úsmev, smiech a nadšený aplauz. Je to nepodstatné. Tieto silné túžby sú vykonštruované len na to, aby ste neustále hľadali vlastné sebauspokojenie. Na čo je to dobré? Cítite sa snáď lepšie, keď je už za tým? Samozrejme, že nie. Ak sa pozastavíte a spýtate sa sami seba, čo bude, keď všetky tieto veci nebudete môcť robiť – tak čo bude potom? Je to dôležité? Spočiatku áno – možno to bude frustrujúce, avšak len dovtedy, kým vám nezostane niečo, na čo sa môžete zamerať. A budete sa musieť zamerať – na udržanie sa pri živote.

 

Strava sa stane dôležitejšou ako zábava, ktorá uspokojuje materiálne veci. Až vtedy, keď sa vám minú potraviny a budete hladní, si uvedomíte nedôležitosť bývalých atrakcií. Toto je očisťovanie, ktoré teraz rýchlo postihne celý svet. Prostredníctvom tejto očisty – formou očisťovania sa opäť uzdravíte. A až potom a len vtedy budete ochotní akceptovať pravdu.

 

Ako Satan vo vás zanecháva pocit prázdnoty

Moje deti, vy nevidíte, ako Satan pôsobí. Nemôžete vidieť, ako celý čas trávi snahou, aby Ma o vás pripravil. Spôsobuje vám obrovské bolesti. Stavia vám do cesty všetky pokušenia, využívajúc svetskú príťažlivosť peňazí, krásy, majetku a talentu, ktoré doslova hltáte, lebo ste nenásytní a požadovační. Myslíte si, že keď máte nahromadené všetky tieto veci, potom ste plnohodnotní. Žiaľ, to nie je pravda. Je to lož, ktorú Satan používa, aby vás ukoristil. Ak tí z vás, ktorí dosiahli vysoký stupeň bohatstva, náhle zistia, že o všetko prišli – a je jedno, akým spôsobom – potom nech sú za to vďační. Pretože len vtedy, keď ste pozbavení všetkých pozemských majetkov, Mi skutočne dovolíte, aby som vošiel do vášho srdca.

 

Posolstvo bohatým

Tí, ktorí máte bohatstvo – neodsudzujem vás. I keď máte materiálne uspokojenie, to ešte neznamená, že nie ste na správnej ceste. Avšak máte zodpovednosť deliť sa a postarať sa o tých, ktorým sa dostalo menej šťastia, ako vám. Toto je vaša povinnosť. Bohatstvo a materiálne uspokojenie ako také nie je odsúdeniahodné. Tiež to neznamená, že radosť a smiech, ktoré prežívate, keď sa tešíte zo života, by boli špatné. Ale ak sa vám to stane posadnutosťou a vaša túžba po luxusnom živote dostane prednosť pred vašou vlastnou vierou a pred blahom ostatných, potom to spôsobí pohoršenie v očiach Môjho Otca.

 

Vaše bohatstvo, domy, oblečenie a majetky sú ako mračná, plynúce po oblohe. Minútu sú tu a ďalšiu už nie. Nemôžete si ich so sebou vziať na druhý svet. Je to duša, ktorá pôjde s vami. Starajte sa o svoju dušu, preukazujte si navzájom lásku a aj k tým, ktorí vám v tomto živote spôsobujú utrpenie. Nasledujte Moje učenie. Proste o Moje milosrdenstvo. Len tak sa dostanete ku Mne do Novej Zeme, ktorá je rajom. Nepremárnite vaše dedičstvo a vaše miesto v Kráľovstve Môjho Otca.

 

Váš milujúci

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Späť