Posolstvo 039

12.01.2011 15:00

Posolstvo 039

12.01.2011 - 15:00 hod

— Varovanie – Druhý príchod je blízko – šanca zachrániť si dušu —

 

Moja dcéra, Moje včerajšie posolstvo bolo tvrdé. Mnohí, ktorí ho čítali, si povedia: “Toto nie je spôsob, akým hovorí Pán.” Ale ako to môžu vedieť? Musím prehovoriť kvôli utrpeniu, ktoré Moje deti musia znášať od druhých. Prehováram k vám, Moje deti, aby vám Moje Božie milosrdenstvo bolo nápomocné k vašej spáse a aby sme mohli byť zjednotení ako jedna Svätá rodina v Novom raji. Nechcem, aby Ma Podvodník pripravil čo i len o jednu dušu. Je dôležité, aby bol počutý Môj hlas.

 

Neveriacim to pripadne zaťažko

Chápem, že pre mnohé Moje deti a hlavne pre neveriacich je veľmi ťažké uveriť v budúci život. Sú tak zameraní na svetské veci a vo svojom boji o prežitie si do takej miery zanedbali duchovno, že vôbec neveria v existenciu ďalšieho života. Teraz musia pouvažovať. Veria, že všetko končí smrťou a jediný svet, o ktorý si treba robiť starosti je ten, v ktorom práve žijú. Aký Som zúfalý kvôli týmto zblúdilým dušiam. Keby mohli zakúsiť čo len záblesk toho, čo ponúka raj, potom by trávili dni v modlitbe a v klaňaní sa Mne a Môjmu Večnému Otcovi, vzdávajúc chválu a vďaku.

 

Tento nový svet, ktorý Som prisľúbil, je reálny. Chvála veriacim, ktorí túto skutočnosť nikdy neopomenuli a ktorí sa ešte stále každý deň ku Mne modlia. Ako len milujem Mojich nasledovníkov. Ale ako za nich tiež trpím! Títo zbožní nasledovníci robia všetko pre to, aby presvedčili druhých o Mojej existencii. Avšak pre Moje meno sa im dostáva len výsmechu a opovrhnutia. Ako Mi to láme srdce.

 

Ako tí, ktorí zomreli, žialia nad živými bez viery

Ako po vás všetkých vaši blízky na “druhej strane“ túžia, ktorí ste bez viery! Vaši blízki, ktorí sú zmierení v Kráľovstve Môjho Otca, sa za vás neustále modlia a prihovárajú. Čo však nechávate bez povšimnutia je toto: ak si nájdete čas a budete sa so Mnou dôverne zhovárať – vašimi vlastnými slovami – a poprosíte Ma o vedenie, aj keď je vaša viera vlažná, tak potom odpoviem. A vy zistíte, že Som odpovedal. Deti, obráťte sa na Mňa teraz cez vaše vlastné slová a poproste Ma, aby som obnovil vašu vieru. Pouvažujte nad Mojím učením na základe týchto posolstiev a na základe Biblie a majte na zreteli, akou cestou sa v živote musíte uberať. Už čoskoro vám cez Moje milosrdenstvo odhalím vaše prečiny proti Môjmu učeniu, každý hriech a priestupok, ktorý ste v priebehu svojho života spáchali.

 

Nie Súdny deň – len ukážka toho, aké to bude

Z Mojej strany je to akt milosrdenstva. Uvidíte svoje hriechy a ihneď pochopíte, ako sa Mne javia. Okamžite jasne pochopíte, aké sú urážlivé a špatné. Toto je vaša šanca deti, aby ste oľutovali. To nie je Súdny deň – je to len ukážka toho, aký tento raz bude.

 

Z milosti je vám pred Súdnym dňom darovaný najväčší zo všetkých darov – možnosť kajať sa a zmeniť váš život ešte pred Súdnym Dňom – keď opäť prídem na túto Zem. Potom prídem – ako už viete – nie ako Spasiteľ, ale ako spravodlivý sudca. Tento čas je teraz blízko, deti Moje. Nebojte sa. Milujem vás všetkých. Ste v Mojom srdci. Dovoľte Mi vstúpiť do vášho srdca a nechajte sa Mnou viesť viesť do Kráľovstva Môjho Otca. Nikdy nemajte strach zo smrti. Smrť bude jednoducho bránou do nového nádherného života blaženej večnosti, plnej lásky, pokoja a šťastia.

 

Život na Zemi je len prechodným miestom v čase

Váš život na Zemi je jednoducho len prechodným miestom v čase. Môže byť plný lásky, radosti, bolesti, odmietnutia, strachu, hnevu, zúfalstva, sklamania a smútku. Ale len keď sa na Mňa obrátite, môže byť vaša bolesť zmiernená. Blahoslavení sú tí, ktorí trpia a hlavne pre Moje meno, lebo oni budú oslávení v Kráľovstve Môjho Otca. Blahoslavení sú aj tí, ktorí sa prinavrátia ku Mne, lebo v Nebesiach to spôsobí veľkú radosť.

 

Budete vítaní v Mojom Novom raji. Modlite sa teraz za svoje duše a duše vašich príbuzných. Varovanie príde čoskoro. Potom spoznáte pravdu. Potom budete mať možnosť sa v Mojich očiach zachrániť.

 

Milujem vás všetkých. Radujem sa, lebo viem, že sa teraz veľa Mojich detí prinavráti ku Mne a k Bohu, Večnému Otcovi, lebo koniec časov je teraz veľmi blízko. Buďte pripravení.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Späť