Posolstvo 040

14.01.2011 10:00

Posolstvo 040

14.01.2011 - 10:00 hod

— Ako sa dostať do neba - účel utrpenia —

 

Moja milovaná dcéra, spôsob, akým s tebou komunikujem, sa začína meniť. Kým v predošlých posolstvách som Moje deti upozorňoval na naliehavosť konať pokánie na dosiahnutie spásy, budú sa nasledujúce posolstvá zameriavať na pomoc dušiam na dosiahnutie ich duchovnej dokonalosti.

 

Dcéra Moja, vojsť do raja – i keď právoplatného domova pre každého z vás – nie je ľahké. Vstupná brána je úzka a naraz môžu vstúpiť dnu len niekoľkí. Na to, aby bolo možné vstúpiť, musia duše preukázať pokoru a úplné odovzdanie sa do Mojich rúk. Ak chcú vojsť do Nebies, tak musia dať stranou pýchu, neústupčivosť, žiadostivosť a lipnutie k materiálnym statkom tejto zeme.

 

Všetky Moje deti, ktoré započali svoju duchovnú cestu smerom ku Mne a ktoré už pochopili pravdu, musia teraz tvrdo na sebe pracovať a uvedomiť si, aké duchovné kvality sú potrebné, aby mohli vojsť do Kráľovstva Môjho Otca.

 

Dôležitosť pokory

Pokora je pojem, ktorý už mnohé z Mojich detí cez Moje učenie pochopili. Aj keď mnohí z Mojich nasledovníkov pochopili jej dôležitosť, sú zmätení v interpretácií jej skutočného významu. Pokora znamená úprimnosť. Znamená prijať s dôstojnosťou skúšky, výzvy a ponižovanie, ktorým budete čeliť, keď budete prichádzať v Mojom mene. Moja najlepšia rada je táto: pomyslite si, že ste dieťa – jednoduché, nevinné dieťa bez akéhokoľvek poznatku špatnej spoločnosti, ktorú normálne spoznávate v dospelosti. Po celú dobu sa cez svoje modlitby so Mnou zhovárajte, dívajúc sa očami a preciťujúc srdcom takéhoto dieťaťa.

 

Držte sa jednoduchosti pri modlitbách a v rozhovore so mnou. Neočakávam od vás, aby ste sa modlili všetky modlitby, ktoré boli svetu dané z lásky. Pozdvihnite svoj zrak a podeľte sa so Mnou o vaše problémy. Odovzdajte Mi ich. Budete štedro odmenení, keď v živote na seba vezmete bolesť alebo utrpenie kvôli Mne. Snáď si toho nie ste vedomí, no ak takto konáte, potom zachraňujete veľa duší a dláždite im cestu pre vstup do Neba. Táto skutočnosť vám nebude zrejmá až do okamihu, keď sami vojdete do Nebies, kde zakúsite slávu za váš veľkolepý dar, ktorý ste Mi darovali.

 

Nestrácajte trpezlivosť, keď hájite svoju vieru

Preukazovať pokoru znamená prijať všetko, čo príde, aj keď to môže byť bolestivé. Zachovajte si dôstojnosť za každých okolností, aj keď je Mojím menom vo vašej spoločnosti opovrhované. Bráňte sa všetkými prostriedkami – a ak tak chcete, trebárs i vášnivo – no nikdy verejne neopovrhujte útočníkom.

 

Pravdu Môjho učenia vysvetľujte pokojne. Nestrácajte trpezlivosť. Neukazujte, že máte pred útočníkom strach. Nepoddajte sa. Bráňte sa len tým, že vždy znovu a znovu zopakujete Moje učenie. Nikdy nemajte strach otvorene hovoriť pravdu. Nemýľte si pokoru so zbabelosťou. Niektorí Moji nasledovníci, ktorí chápu dôležitosť pokory a jej význam pri posväcovaní duší, sú zmätení a mlčia, keď je Moje meno verejne hanobené. Áno, nikdy nesmiete súdiť osobu, ktorá si robí posmech zo Mňa alebo z Môjho Večného Otca či snáď z Mojej milovanej blahoslavenej Matky, no mali by ste zotrvať na svojom stanovisku a hájiť pravdu.

 

Utrpenie ako dar od Boha

Keď sa so Mnou zhovárate ako deti, tak majte na zreteli nasledovné: Keď otvoríte vaše srdcia a všetku dôveru vložíte do Mňa, tak vás povediem, ak vás trápia pozemské starosti. Neodvracajte sa odo Mňa. Aj keď je to nesmierne bolestivé, deti Moje, dívajte sa na utrpenie ako na dar a požehnanie od Boha. Lebo očista je možná len cez starosti a utrpenie. Obetujte Mi vaše utrpenie. Keď tak konáte, zmierňujete tým Moju bolesť, ktorú trpím znovu a znovu každý deň cez agóniu ukrižovania, hľadiac na hrôzy dnešného sveta.

 

Pre Moje deti je priam nemožné, aby pochopili skutočný účel očisty prijatím bolesti a utrpenia v akejkoľvek podobe, obzvlášť vtedy, ak sa prijmú ako obeta pre spásu ľudstva. Čím viac sa ku Mne priblížite tým, že Mi otvoríte vaše srdcia, že Mi prenecháte vašu vôľu a úplne sa Mi odovzdáte, tým viac pochopíte. Vidíte, že len takto budete so Mnou zajedno. A keď budete podľa tohto konať, vaše starosti a utrpenie na Zemi sa stanú miernejšími. Postupom času budete prijímať utrpenie s radosťou v srdci. Obzvlášť, ak Mi ho obetujete ako dar.

 

Utrpenie je darom od Boha a je dopustené. Duše, ktorým pomáhate, vám zabezpečujú miesto v Kráľovstve Môjho Otca.

 

Toto učenie, deti Moje, nie je nové. No táto jednoduchá pravda vám nebola pripomínaná. Moje posolstvá a učenie sa nikdy nezmenili. Sú jednoduché a sú zhrnuté v Evanjeliách a v Desatore Božích Prikázaní. Pamätajte, že ak sa niekomu darujete, tak sa tým darujete Mne. Preukazujte lásku k blížnemu a preukážete lásku Mne.

 

Zaobchádzajte s ním tak, ako by ste chceli, aby s vami bolo zaobchádzané. A nikdy nezabúdajte, že ak sa na iných hneváte a ste v pokušení robiť im zle alebo ich nejakým spôsobom chcete trestať – tak Som v nich prítomný Ja, dokonca aj v tých, ktorí Ma nenávidia. Ak niektorému z Mojich detí spôsobíte škodu, tak to samé ste urobili Mne.

 

S postupom času, deti Moje, budete vidieť zmysel týchto milosrdných úkonov. Modlite sa denne o silu, aby ste mohli žiť svoj život v Mojom mene. Vedzte, že zakaždým, keď druhému odpustíte – aj keď sa vám môže javiť ako nepriateľ – tým zväčšujete Moje srdce Lásky a Milosrdenstva. Za toto budete odmenení v Nebi večnou radosťou.

 

Vyprosujte si cez modlitbu vytrvalosť. Napodobňujte Môj život. Nebude to ľahké. Ale vaše skutky, nezávisle od toho, ako malé sú, pomôžu dušiam.

 

Váš milujúci Učiteľ a Spasiteľ

Ježiš Kristus – v jednote s Večným Otcom a Duchom Svätým

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Späť