Posolstvo 041

16.01.2011 15:00

Posolstvo 041

16.01.2011 - 15:00 hod

— Niesť Môj kríž —

 

Áno, Moja milovaná dcéra, Ja Som to! Tvoje učenie bolo ako dlhá kľukatá cesta a aj naďalej budeš živená poznaním pravdy skrze dar Ducha Svätého, ktorým sa naplní tvoja dušu.

 

Dcéra Moja, postaraj sa, aby tieto posolstvá, ktoré sú zmesou varovaní, proroctiev a Môjho učenia, boli šírené po celom svete. Je dôležité, aby Moje deti pochopili, akým spôsobom majú pripraviť svoje duše, aby mohli byť v očiach Môjho otca spasené.

 

Duchovná obnova, ktorá prebieha v dnešnom svete

V súčasnej dobe vzrastá vo svete úcta a oddanosť ku Mne, Môjmu Večnému Otcovi, k Duchu Svätému a k Mojej milovanej Matke. Aj keď to doposiaľ ešte nie je zjavné, táto silná duchovná obnova pomôže ochrániť Moje deti, dokonca aj tie, ktoré sa všade odo Mňa odvracajú. Evanjelium bude znova “navštevované“, lebo ľudia budú pociťovať hlad po pravde. Ako sa po celom svete bude očistný proces rozrastať a naberať na intenzite, tak budú pribúdať aj duše, doposiaľ prázdne na Moju lásku, ktoré otvoria svoje srdcia.

 

Nakoľko sa láska šíri cez svetlo Mojich nasledovníkov, bude účinok pôsobenia Zlého a tých, ktorých má v područí, oslabený. To vyvolá u Zlého pomstu.

 

Satanove dni sú spočítané

Pretože sa jeho dni na Zemi z hodiny na hodinu krátia, pokúsi sa narobiť čo najviac škody. Jeho stúpenci povstanú a zintenzívnia svoje aktivity, aby všade šírili zlo. Ich aktivity – aj keď bude strašné byť toho svedkom, lebo sa budú odvíjať pred vašimi užasnutými očami – potrvajú len krátko.

 

Viera, deti Moje, posilňovaná pravidelnou dennou modlitbou, udusí tieto ohavnosti. Poďte späť, deti Moje a znovu objavte Moje učenie. Prinavráťte ma späť do vašich životov. Opäť ma prijmite do vašich sŕdc, aby Som vás mohol držať vo Svojom náručí. Dovoľte Mi, aby Som vás viedol k duchovnej dokonalosti, aby ste boli pripravení na večný život, keď sa Nebo a Zem spoja v jedno.

 

Napodobňujte Ma, deti Moje, vo vašom každodennom živote. Vezmite Môj kríž, aj keď sa vám jeho bremeno bude zdať príliš ťažké. Nikdy sa nebojte prijať Môj kríž, lebo vám dám niesť len toľko, koľko ste schopní uniesť.

 

Zmysel utrpenia v tomto živote

Keď v tomto živote trpíte, potom nesiete Môj kríž. Máte dve možnosti. Buď odmietnete Môj kríž, vzdychajúc v zatrpknutosti, následkom čoho sa vaše utrpenie ešte zväčší. Na druhej strane, ak prijmete kríž a svoje utrpenie mi ponúknete ako obetu na záchranu duší, potom to pre Mňa predstavuje nádherný dar. Ak prijmete utrpenie, skúšky a súženie s radosťou, potom sa vaše bremeno stane ľahším. Ja vám ho pomôžem niesť. Bolesť potom ustúpi a vo vás zavládne pokoj, láska, radosť a číre šťastie.

 

Žite jednoduchým životom

Deti, žite jednoduchým životom a robte všetko s mierou. Keď jete, pijete, spíte, odpočívate alebo relaxujete, tak sa uistite, že to robíte s mierou. Akonáhle sú vaše fyzické potreby uspokojené, nemali by ste ďalej pokračovať, pretože to oslabuje vášho ducha. Pokánie, deti Moje, je nanajvýš dôležité, aby ste sa Mi približovali. Týmto mám na mysli osobnú obetu. Pôst je len jeden zo spôsobov pokánia. Počas Môjho pôsobenia na Zemi Som hlásal dôležitosť pôstu. Takto konal aj Môj vzácny prorok Ján Krstiteľ.

 

Tým, že Som 40 dní zachovával pôst, ukázal Som vám príklad. Je to samotný pôst, deti, ktorý vám dopomôže vyhnať Zlého.

 

Moje drahé deti, máte tak veľa pred sebou. Ešte nechápete, čo sa bude od vás očakávať v nasledujúcich rokoch. Medzitým je dôležité, aby ste sa ku Mne tesnejšie primkli a pripravili sa na skúšky, ktoré stoja pred kresťanmi celého sveta.

 

Choďte v pokoji.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Späť