Posolstvo 043

28.01.2011 12:15

Posolstvo 043

28.01.2011 — 12:15 - 13:00 hod

— Pripravte sa na Varovanie - osvietenie svedomia —

 

Moja milovaná dcéra, dnes v noci si dostala milosti, ktoré ťa posilnia, aby si mohla pokračovať v tomto posvätnom diele. Oddanosťou Mojich milovaných a drahých nasledovníkov, ktorí sa za teba vytrvalo modlili, dcéra Moja, urýchliš svoju prácu a dokončíš Knihu Pravdy. Bez ohľadu na mieru tvojej nesústredenosti ti padne zaťažko odmietnuť tvoj záväzok voči Mne. To Ma teší, avšak nemáme veľa času.

 

Dcéra Moja, svet dostáva mimoriadny dar – Knihu Pravdy – aby Som Mojim deťom ukázal, čo musia spraviť, aby sa pripravili na Varovanie, ktoré predstavuje osvietenie svedomia, dávané ľudstvu ako pomoc, aby sa mohlo primerane pripraviť na Môj Druhý príchod.

 

Tí, ktorí vo Mňa neveria, musia ešte dostať príležitosť, aby si prečítali pravdu. Keď sa táto udalosť potom, ako svet dostane tieto posolstvá, udeje, ľudia uveria v pravosť Mojich slov, ktoré ty, Moja dcéra, dávaš pre záchranu ľudstva ďalej.

 

Mystickú udalosť zažijú všetci vo veku nad 7 rokov

Nebuď zranená, dcéra Moja, keď ľudia odmietajú tieto posolstvá. Buď len povďačná, že dostávajú tento dar. Pravdu týchto posolstiev pochopia po tejto mystickej udalosti, ktorú zažijú všetky Moje deti vo veku nad 7 rokov na celom svete. Tí, ktorí budú žiť po tejto udalosti, budú obozretnejší vo svojich úsudkoch ohľadne obsahu tejto svätej knihy. Bude pre nich ťažké ju ignorovať – dokonca aj vtedy, ak ich viera bude slabá. Ostatným, ktorí nechcú poznať pravdu, je treba aj naďalej pripomínať obsah tejto knihy.

 

Nikdy sa nevzdávaj, Moje dieťa, keď ide o to, zachrániť duše. Všetky Moje drahé deti sa narodili z lásky Môjho Večného Otca. Ak aj zišli zo svojej cesty, nemení to nič na veci. Boh – Môj Večný Otec – aj naďalej miluje každé jedno zo Svojich detí.

 

Viera, dieťa Moje, môže znova vzplanúť skrze vieru tých, ktorí sú požehnaní Duchom Svätým. Moje vyvolené deti, ktoré sú vyslané do sveta, aby šírili Moje slovo, majú schopnosť priviesť k slzám radosti tie úbohé duše, ktoré zúfalo kričia v túžbe nájsť smer vo svojich prázdnych a zmätených životoch.

 

Pozerajte sa na každého Mojimi očami

Vždy sa pozerajte na vašich priateľov, rodinu, susedov a kolegov Mojimi očami. Vždy hľadajte na nich dobré stránky. Preukážte im lásku a oni pocítia Moju prítomnosť. Budete ich priťahovať a oni nebudú vedieť prečo.

 

Napodobňujte Ma skrze Môj príklad a tým Mi pomôžete privádzať k viere Moje stratené deti. Vytrvalou modlitbou za ne ich môžete bližšie pritiahnuť ku Mne. Skrze obetu a prijatím utrpenia v spojení so Mnou môžete zachrániť duše. To zahŕňa jednak tie duše, ktorým ešte nie je dovolené opustiť zem, ako aj tie, na ktoré čaká súd v očistci.

 

Dovoľte mi, aby som vám záverom pripomenul, že máte dve možnosti. Uverte vo Mňa tým, že sa váš duch otvorí pravde, ktorá je obsiahnutá v Evanjeliu. Ak ste úplne stratili vieru, tak si prečítajte nejakú časť z Môjho učenia. Následne Ma proste, aby Som vám vo vašich srdciach ukázal pravdu. Potom spoznáte, ktorá cesta vás povedie ku Mne do Neba. Druhá alternatíva spočíva v tom, že budete mať zatvorené oči a odmietnete počúvať. Potom vám môže pomôcť iba modlitba veriacich. Modlitba Mojich nasledovníkov v spojení s ružencom k Božiemu Milosrdenstvu, ktorý bol darovaný v 20. storočí sestre Faustíne, môže vaše duše zachrániť v čase vašej smrti.

 

Modlite sa ruženec Božieho milosrdenstva

Modlite sa, modlite sa, modlite sa teraz Môj ruženec Milosrdenstva za vaše vlastné duše a za duše neveriacich. Modlitebné skupiny pomôžu šíriť pravdu a vštepiť vieru tým, ktorí stratili akýkoľvek zmysel pre to, kto sú a odkiaľ prišli. Toto poslúži ako prostriedok na podnietenie šírenia evanjelizačného osvietenia, ktoré je teraz pociťované vo všetkých častiach sveta, pretože sa približuje čas, keď sa začnú naplňovať proroctvá, súvisiace s Mojim Druhým príchodom na Zem, ktorým bude predchádzať séria celosvetových udalostí.

 

Buďte pripravené, deti, v ktoromkoľvek čase. Udržujte sa v stave milosti a majte svoje srdcia otvorené Môjmu učeniu lásky a pokoja na zemi. Keby všetky Moje deti nasledovali Moje učenie, potom by neboli vo svete vojny, chamtivosť, nenávisť alebo chudoba. Každý jeden z vás sa potrebuje denne na pol hodiny v pokoji posadiť.

 

Prečítajte si žalmy a podobenstvá a spýtajte sa sami seba: “vzťahuje sa toto učenie na môj život v dnešnom svete?“ Viete, že odpoveď samozrejme znie – áno. Modlite sa o silu zmeniť vaše postoje a názory na život po smrti. Pamätajte si túto dôležitú lekciu. Zem je jednoducho len krátky úsek v čase. Jediné skutočné šťastie a večný život je so Mnou v Nebi, Raji – Kráľovstve Môjho Otca.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Späť