Posolstvo 044

05.02.2011 11:50

Posolstvo 044

05.02.2011 - 11:50 hod

— Láska je cestou k spáse —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, dnes si dostala výnimočné milosti, cez ktoré ťa môžem k Sebe bližšie pritiahnuť. Lebo len vtedy, keď budeš blízko pri Mne, zavládne pokoj, láska a radosť v tvojom srdci. Len cez modlitbu a odovzdaním Mi všetkých tvojich problémov môžeš byť v jednote so Mnou. Dcéra Moja, keď sa Mne odovzdáš a budeš Mi dôverovať, potom pochopíš lásku, ktorú vo Svojom srdci k tebe prechovávam. Tvoja lásku ku Mne zosilnie, keď takto urobíš. Len vtedy bude o tvoje obavy postarané, keď Mi ich všetky obetuješ a vložíš ich do Mojich rúk.

 

Skutočnú lásku k iným môžete prejaviť len vtedy, ak Mňa milujete. Len cez lásku budete požehnaní darom nazerať na iné ľudské bytosti cez Moje srdce, ktoré je plné lásky a súcitu.

 

Len ak Mi preukážete skutočnú lásku, sa váš život zmení a vlny radosti budú prenikať do vášho každodenného života. Nikdy sa neobávajte Mojej lásky, deti. Je tu pre vás všetkých v hojnosti, ak sa s prosbou o ňu na Mňa obrátite. Keď túto lásku dostanete, potom s ňou zaobchádzajte veľkoryso. Šírte Moju lásku všade, aby sa obrátili všetci, najmä tí s vlažnými dušami. Toto je jediná cesta ku spáse.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Späť