Posolstvo 046

07.02.2011 22:00

Posolstvo 046

07.02.2011 — 22:00 hod

— Zverejnite Moje posolstvá na celom svete —

 

Moja dcéra, bola si trochu zmätená a teraz prosíš o silu, ktorá by ti dodala dôveru a odvahu pri nasledovaní Mojich pokynov. To je dobre. Venuj Mi svoj čas, ako to požaduje Moja milovaná Matka, pretože tvoja duša musí zostať čistá, keď chceš oznamovať Moje slovo.

 

Musím ťa teraz poprosiť, aby si začala s plánovaním zverejňovania Môjho vzácneho Varovania, ktoré je darom pre každú jednotlivú osobu vo svete. Koncom februára musia byť o tom na internete a na celom svete zverejnené podrobnosti. Poponáhľaj sa, dieťa, aby si urobila, čo musí byť urobené, aby čo možno najviac ľudí dostalo príležitosť počuť o tom. Moja milovaná dcéra, venuj tomu teraz čas, lebo je to naliehavé. Táto prosba nemá v úmysle vyľakať ťa. Je to dôrazná naliehavosť, aby vo svete čo najviac ľudí, ako to len bude možné, bolo pripravených. Potom môžu hľadať odpustenie, keď im budú pred ich očami odhalené ich vlastné hriechy.

 

Výnimočnú výhodu budú mať tí, ktorí sa pripravia. Vďaka tomuto kúsku písomnosti (týmto posolstvám – pozn. prekladateľa) budú môcť prežiť Varovanie. Potom budú očistení a s požehnaním, ktorého sa im dostane, budú pripravení čeliť skúškam, ktoré budú nasledovať. Objímaj tento dar, dcéra Moja. Nestrachuj a neznepokojuj sa. Toto je dar ľudstvu. Tvoje prijatie tohto poslania malo za následok, že si trpela, no nie spôsobom, ako si očakávala. Tvoje utrpenie bolo dôsledkom toho, že si bola pokúšaná. Boli to tvoje pochybnosti, ktoré ti bránili prijať pokoj a radosť vo svojej duši, lebo tieto ti prináležia, ak Mi dovolíš, aby Som bol v tebe a viedol ťa. Teraz je čas, dcéra Moja, aby si Mi všetko odovzdala. Obetuj Mi svoju slobodnú vôľu ako dar a Ja budem pre teba darom – tým najdrahším a najvzácnejším zo všetkých. Pokoj, radosť a nesmierna láska ku Mne budú prebývať v každej časti tvojej bytosti. Poď teraz, Moja dcéra. Buď Moja. Dovoľ konečne, aby sme splynuli v jedno. Odovzdaj Mi všetku tvoju lásku, tvoju bolesť, tvoje starosti a problémy. Teraz zo seba všetko uvolni. Potom a len potom budeš naozaj slobodná s pocitom ľahkosti v srdci.

 

Táto práca si bude vyžadovať silu, dcéra Moja. Ty nie si len tou, ktorú označujú pojmom vizionárka. Ja ti dám dar proroctva. Prečo? Pretože ty, Moja drahá prorokyňa, budeš tým nástrojom, pomocou ktorého sa po celom svete budú šíriť dobré správy o Mojom Druhom príchode – keď sa vrátim na Zem.

 

Uvedomujem Si, že tieto posolstvá môžu pôsobiť ako šok, ale bola si na toto poslanie pripravovaná pred dlhým, veľmi dlhým časom, len si o tom nevedela. Kvôli pomoci pri tomto poslaní Som ti pridelil celý rad Svätých, aby ti boli nápomocní. Sú medzi nimi Svätý Benedikt, Svätý Augustín, Svätý Ján Pavol druhý, Svätá Faustína, Svätý Malachy a Svätá Tereza z Avily. Keď príde čas, budú zjavení ďalší. Všetci teraz pracujú, aby ťa podporili v tvojom poslaní, ktoré je vôbec jedným z najdôležitejších, ktoré v tomto rozhodujúcom dejinnom okamihu bolo ľudstvu dané.

 

Nemaj strach, dcéra Moja. Si viac než schopná zhostiť sa tejto úlohy. Čo myslíš, prečo od teba vyžadujem toľkú poslušnosť? Ešte budeš musieť prejsť mnohým na ceste tvojho duchovného vývoja, ale to sa časom dostaví. Ja budem i naďalej súkromne s tebou komunikovať v čase, keď bude prvá kniha publikovaná. Milujem ťa, dcéra Moja. Viem, že Ma miluješ. Viem, že to môže byť pre teba veľmi ťažké vzhľadom na to všetko, čo na teba dolieha. No ty vydržíš, posilňovaná stále viac a viac. Tvoja energia a tvoje rýchle tempo sa postarajú o to, že séria týchto dôležitých posolstiev sa dostane všade ku Mojim deťom, do všetkých krajín.

 

Pre dnešok je to všetko. Ďakujem ti, že si venovala čas meditácii a odpovedala Mi v tento večer.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Späť