Posolstvo 048

17.02.2011 23:45

Posolstvo 048

17.02.2011 - 23:45 hod

— Revolta arabského sveta - traja svetoví lídri budú zavraždení —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, dnes som naplnený radosťou, lebo táto dôležitá séria posolstiev, určených pre celé ľudstvo, je teraz pripravená na vydanie (tlačou v knižnej forme – pozn. prekladateľa). Už čoskoro zistíš, že všetky krajiny sa o týchto posolstvách dozvedia. Neznepokojuj sa o svoju bezpečnosť, lebo Ja vždy ochránim teba aj tvoju rodinu. Hoci Ma k tebe, dieťa Moje, napĺňa láska, je Moje srdce lámané hlbokou bolesťou z utrpenia, spôsobovaného zákernými spoločnosti, ktoré sa cez sprisahania zmocňujú rozličných krajín.

 

Prevedú to tak, že ľstivo odstránia vodcov (*viď poznámka dole). Následne ponúknu pomoc. Potom si kupovaním nových režimov zabezpečia ich priateľstvo, až pokým ich nedostanú pod svoju kontrolu. Táto nová kontrola bude horšia ako samotní diktátori, posadnutí mocou, ktorí boli zvrhnutí v mene slobody.

 

Všímaj si, dcéra Moja, akou rýchlosťou sa teraz bude arabský svet zjednocovať proti Môjmu židovskému národu. Pozoruj, ako všetci jeho spojenci od neho odpadnú a ponechjú ho bez ochrany.

 

Dcéra Moja, keď sa Varovanie udeje, tak sa bude potom, ako dôjde k obráteniu, s väčšou ochotou počúvať Moje slovo. Vtedy nastane čas pre Mojich Bohu oddaných stúpencov, aby sa jednotne postavili na odpor proti tyranii, ktorá zavládne v západnom svete, predovšetkým v Európe. Bojujte za vaše právo na modlitbu. Ak tak neurobíte, tak to nebude nábožensky motivovaná vojna ale genocída.

 

Už čoskoro budú krátko po sebe zavraždení traja svetoví lídri. Pamätaj si, že každý jeden z nich bude zavraždený cez sprisahanie skupinou zlých, patriacich k organizáciám, ktoré prináležia k druhotným kultúram, prevažujúcim v každom národe, aj keď sa zo zbabelosti nezviditeľňujú. Ale už sa dlho nebudú zatajovať. Po zabezpečení si moci sa budú snažiť na seba upútať vašu pozornosť požadovaním rešpektu.

 

Varovanie pomôže všetkým Mojim deťom, kdekoľvek budú, zachrániť ich duše. Obrátenie, ktoré je Mojim darom, sa umožní dokonca aj tým, ktorí kujú sprisahanecké plány na uchopenie moci nad Zemou, ktorá patrí Bohu. Keby len mohli pochopiť, že táto moc im nikdy nebude patriť, tak by sa zastavili. Oni sú však zaslepení.

 

Viacero Mojich anjelov (** viď poznámka dole), ktorí sú teraz na Zemi prítomní ako ľudské bytosti, pomôžu ukázať týmto úbohým zblúdilým dušiam pravdu. Mnohí sa obrátia, iní však nie.

 

Dcéra Moja, choď a rýchlo rozširuj toto slovo. Máš len týždne. Využi každý prostriedok, ktorý máš k dispozícií. Preukáž odvahu. Urob naozaj všetko, čo môžeš, aby všetky Moje deti – všetky národy – mohli pochopiť význam Môjho výnimočného daru, keď sa Moja ruka natiahne z Neba, aby zachránila ich duše.

 

Tí, ktorí sa spočiatku neobrátia, tak urobia pred prenasledovaním, keď sa viac a viac duší bude ku Mne obracať. Bude to veľmi ťažká doba pre všetkých. Ale buďte trpezliví, lebo pred vami je dobré obdobie, keď sa vráti mier na Zem. Po tomto varovnom volaní uvidia Moje deti lásku, ktorú k nim prechovávam a húfne pobežia späť do Môjho náručia. Potom, keď sa to stane, povstane Mojim ramenom Moje kráľovstvo a obráni ho pred Podvodníkom, ktorého vláda bude veľmi krátka.

 

Toto predstavuje medzník v dejinách ľudstva, deti. Už zakrátko to pochopíte. Potom – ak by ste mali nejaké pochybnosti až do času, keď sa Varovanie uskutoční – otvoríte vaše srdcia pravde.

 

Moja dcéra, choď teraz v mieri a láske ku všetkým ľuďom.

 

Ježiš Kristus – Kráľ Židov

 

 

*Poznámka:

Mená týchto troch svetových lídrov sú vizionárke známe, no s ohľadom na dotyčné osoby a ich rodiny nebudú dopredu zverejnené. Dvaja budú zo Stredného východu a jeden zo západnej krajiny. Zoznam s ich menami bol odovzdaný súkromne dvom kňazom a jednej mediálnej firme, aby mohli byť v budúcnosti zverejnené.

 

**Vizionárka chápe zmienku o anjeloch ako odkaz na “poslov”, ktorí boli vybraní z celého sveta, aby odovzdávali Božské posolstvá ako pomoc na šírenie obrátenia.

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Späť