Posolstvo 051

05.03.2011 10:00

Posolstvo 051

05.03.2011 - 10:00 hod

– Všetci kresťania - konajte teraz pokánie, katolíci - modlite sa za pápeža Benedikta –

 

Moja milovaná dcéra, opäť sme spolu zjednotení. Za tieto posledné dni si bola zaneprázdnená. Všimla si si, že ťa posilňujem dvojakým spôsobom – vo viere aj na tele? Je to preto, lebo Ma tvoja práca tak teší. Keďže pokračuješ v zverejňovaní týchto posolstiev, prosím, povzbuď toľko ľudí, koľko poznáš, aby sa rýchlo snažili o zmier za svoje hriechy. Nezáleží na tom, akého kresťanského vierovyznania sú. Musia preukázať svoju pokoru a vernosť voči Mne cez hľadanie spásy.

 

Tento jednoduchý úkon ich posilní počas udalosti, ktorú označujem pojmom Varovanie. Všetci konajte pokánie, aby ste zachránili svoje duše. Pripravte sa ihneď na Varovanie, pretože tí z vás, ktorí nie sú v stave milosti, to nemusia prežiť.

 

Moja milovaná dcéra, chcem od teba, aby si pokračovala v rýchlom šírení týchto posolstiev. Predtým Som ti vysvetlil, že musia byť v čo možno najkratšom čase dané čo možno najviac ľuďom. Ako táto udalosť nastane, tak dôjde k udalosti, týkajúcej sa Vatikánu.

 

Pros každého, aby sa modlil za Môjho milovaného Svätého Vikára Pápeža Benedikta, lebo je obkolesený nepriateľmi Môjho Večného Otca. Modlite sa za tých kňazov, ktorí nikdy nezakolísali vo svojej viere ku Mne alebo k Môjmu Večnému Otcovi.

 

Vzostup Falošného Proroka

Je potrebné sa teraz intenzívne modliť, lebo sa všetci stanete svedkami dôsledkov tohto útoku na môjho Svätého Vikára. Modlite, modlite, modlite sa, aby bol Falošný Prorok rozpoznaný ako ten, kým je. Sledujte jeho správanie, ako sa snaží upútavať na seba pozornosť v denných udalostiach ako i to, akým spôsobom mu budú Moji zvedení svätí služobníci v bázni padať k nohám. Potom pozorne počúvajte, čo bude hovoriť. Jeho pokora bude falošná. Jeho zámery sú zlomyseľné a všetka jeho láska sa bude týkať len jeho samého. Bude sa javiť ako inovatívny, dynamický – prinášajúci závan čerstvého vzduchu. Hoci je agilný a energický, jeho sily nebudú pochádzať od Boha, Večného Otca. Pochádzajú od Satana – Zlého.

 

Modlite, modlite, modlite sa deti Moje, lebo musíte byť ostražité. Potrebujete Ma, aby Som vás viedol teraz, keď sú tieto posolstvá odhaľované ľudstvu. Buďte silní a verní Môjmu učeniu. Modlite sa v skupinách. Modlite sa Svätý Ruženec, aby ste mali ochranu pred Zlým.

 

Pamätajte si jedno. Moje učenie sa nikdy nemení. Je stále tým istým, akým vždy bolo. Ako som už predtým povedal, ak zistíte, že je pozmenené, oslabené, alebo – ako sa stane – prekrútené do tej miery, že sa bude zdať divné alebo nebude súhlasiť s Mojím učením, odvráťte sa od neho a poproste Ma, aby som vás viedol.

 

Váš Božský Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Späť