Posolstvo 052

06.03.2011 15:00

Posolstvo 052

06.03.2011 - 15:00 hod

— Slová útechy tým, ktorí spochybňujú tieto posolstvá —

 

Dcéra Moja, zostaň silná. Nemusíš sa sužovať čítaním komentárov na internete, ktoré vyjadrujú nenávisť, ktorú mnoho, mnoho Mojich detí voči Mne pociťuje. Moje odmietanie sa nezačalo a ani neskončilo Mojím ukrižovaním. Dodnes pokračuje ako priamy dôsledok nenávisti, ktorú medzi Moje deti rozosieva Satan. Budeš trpieť v Mojom mene, ako aj Moji milovaní nasledovníci, ktorí sa opovážia Ma obraňovať. Toto, dcéra Moja, nie je nič nové. Je pre teba jednoducho šokujúce, keď si toho svedkom.

 

Dokonca aj Moji nasledovníci, ktorí o sebe tvrdia, že vo Mňa veria, budú pokladať tieto posolstvá za ťažko stráviteľné. V čase, keď bude podaný dôkaz, všetci tí, ktorí tvrdia, že Ma nenávidia, prehodnotia svoje názory. Niektorí budú plakať, keď im bude ukázaná sladkosť pravdy. Iní budú aj naďalej pochybovať a spochybňovať, lebo spravia chybu v tom, že sa budú snažiť vytvoriť si svoj vlastný názor len na základe ľudského uvažovania.

 

Choď teraz a modli sa za všetkých tých, ktorí spochybňujú tieto posolstvá. Je len správne, že tak robia. Pretože tí, ktorí prichádzajú v Mojom mene, musia akceptovať, že budú čeliť spochybňovaniu – a to je oprávnene. Preto by mali byť všetky posolstvá starostlivo preskúmané.

 

Choď teraz v pokoji a láske. A pamätaj si, že Ja milujem všetky Moje deti, vrátane tých, ktorí tvrdia, že Ma nenávidia.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Späť