Posolstvo 053

11.03.2011 15:30

Posolstvo 053

11.03.2011 - 15:30 hod

— Človek bude v tomto roku očisťovania potrestaný —

 

Moja milovaná dcéra, očisťovanie cez vojny, zemetrasenia, výbuchy sopiek, tsunami, horúčavy a zosuvy pôdy, ktorými ľudstvo trpí následkom hriechov, bude pokračovať.

 

Len tí, ktorí sa obrátia ku Mne, svojmu Božskému Spasiteľovi a k svojmu Stvoriteľovi – Môjmu a vášmu Otcovi, môžu byť spasení. Nikdy sa nedívajte na Môjho Otca so strachom, pretože On miluje všetky svoje deti. Avšak dopustí trest na tých, ktorí odmietajú prijať Jeho existenciu. Jeho trpezlivosť sa chýli ku koncu, pretože zlo, nedostatok viery a obscénna sebaláska človeka aj naďalej pretrvávajú.

 

Môj Večný Otec, Boh – Tvorca a Stvoriteľ všetkého, miluje všetky svoje deti s nežnosťou, ktorú pociťujú rodičia voči svojim deťom. Ale presne tak, ako to aj rodičia robia – zodpovední rodičia – svoje deti potrestajú, keď sa dopustia agresívnych činov alebo takých, ktoré nemožno akceptovať. Takisto aj hnev Môjho Otca dopadne teraz na svet. Toto, dcéra Moja, ako Som ti povedal, je Rok Očisťovania.

 

Všade ľudia pochopia, že tieto udalosti nie sú prirodzené. Sú spôsobené Božím zásahom, aby človek konečne pochopil pravdu Písma (Svätej Biblie – pozn. prekl.).

 

Modli sa, modli sa za obrátenie.

 

Váš milujúci

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Späť