Posolstvo 055

21.03.2011 23:00

Posolstvo 055

21.03.2011 - 23:00 hod

— Modli sa za tých, ktorí ti spôsobujú bolesť —

 

Moja milovaná dcéra, dnes večer cítiš pokoj, ktorý si už tak dlho necítila. Dcéra Moja, bola si sužovaná Podvodníkom a teraz, vďaka milostiam, ktoré Som ti udelil, následky takýchto útokov už viacej necítiš.

 

Poslal som ti čistú dušu, plnú lásky, aby ťa viedla. Bude ťa držať za ruku a viesť ťa ku Mne a k pravde. Moja milovaná dcéra, teraz chápeš, čo znamená trpieť v Mojom mene. Vieš, aké to je, keď si verejne zosmiešňovaná, keď sa ti za chrbtom vysmievajú a keď si obviňovaná za nesprávne konanie, za ktoré nenesieš vinu a to všetko v Mojom mene. Raduj sa, dcéra Moja, pretože to znamená, že si sa teraz dostala bližšie k jednote so Mnou. Modlitba, ako si teraz konečne pochopila, ťa udrží v stave milosti a pokoja.

 

Dcéra Moja, neodsudzuj tých, ktorí ti spôsobujú bolesť. Modli sa za nich. Odpusť im. Ale ty si tak už urobila, že je to tak? Teraz chápeš pravdu Môjho učenia. Urobím ťa silnejšou a silnejšou, dcéra Moja. Nikdy sa neboj. Ako Som ti už predtým povedal, Podvodník nikdy neukradne tvoju dušu. Pevne ťa držím vo Svojom náručí a sľubujem, že ak by si aj zblúdila, vždy ťa pritiahnem späť ku Mne.

 

Teraz musíš nadobudnúť silu a odvahu, aby si oznamovala Moje Božské posolstvá svetu. Vieš, čo treba robiť. Privolávaj Ma každú minútu dňa do Svojho srdca. Milujem ťa, Moja odvážna, predrahá dcéra. Som hrdý na teba, ako pokojne obhajuješ pravdu a neodmietaš tieto posvätné posolstvá, pretože teraz poznáš pravdu.

 

Tvoj láskyplný Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť