Posolstvo 056

24.03.2011 23:00

Posolstvo 056

24.03.2011 - 23:00 hod

— Význam a sila modlitby —

 

Moja drahá milovaná dcéra, s veľkou radosťou sa dnes večer opäť s tebou zjednocujem. Teraz si naplnená milosťou rozlišovania a máš jasnú predstavu, ako máš nasledovať správnu cestu.

 

Tým, že si obklopená v jednote so Mnou, si teraz slobodná. Slobodná od pochybností, s čistým svedomím, silnejšia ako predtým a pripravená odhaliť svetu Môj prísľub. Moje slovo prináša naliehavú potrebu, aby ste boli pripravení a otvorili svoje srdcia vo chvíli, keď sa všetkým ukážu ich hriechy.

 

Pripravenosťou a včasným varovaním môže byť zachránených oveľa oveľa viac duší. Čím viac obrátení, o to menšie bude prenasledovanie, ktoré bude nasledovať. Dcéra Moja, nikdy nepodľahni sebauspokojeniu. Tiež by si nemala mať strach z budúcich udalostí. Všetko pominie a namiesto toho všade zavládne šťastnejší svet s väčšou láskou.

 

Posolstvá, ktoré jednoducho všetkým pripomínajú Božiu existenciu

 

Povedz všade Mojim ľuďom, že tieto posolstvá sú jednoduchým pripomínaním všetkým Božím deťom, že On existuje. Musia si tiež uvedomiť, že ich duše sú najdôležitejšou časťou ich ľudskej podstaty. Starostlivosť o ich duše je životne dôležitá, ak sa chcú podieľať na nádhernej budúcnosti, ktorá všetkých očakáva. Ľudia si jednoducho potrebujú pripomenúť Desatoro Božích prikázaní a mať k nim úctu. Potom všetko, čo potrebujú urobiť je, aby nasledovali Moje učenie a žili svoje životy tak, ako Som im to povedal.

 

Dôvod, prečo dávam tieto proroctvá je, aby Som Mojim milovaným nasledovníkom dokázal, že nastáva nebeský zásah. Dúfam, že takto otvoria svoje srdcia a dovolia pravde, aby do nich prenikla.

 

Nebeská láska prináša mier

 

Mnoho ľudí vyznáva Moje učenie len svojimi ústami. Iní ich zase považujú za nudné a únavné. Boja sa, že keď Ma budú napodobňovať (žiť podľa Môjho učenia – pozn. prekl.), tak prídu o pohodlie, o ktorom sú presvedčení, že im ho do ich životov prinesú len materiálne veci. Čo však nedokážu pochopiť je, že jediným skutočným potešením, ktoré prípadne môžu zakúsiť, je Nebeská Láska. Táto láska môže vstúpiť do vašich životov len vtedy, keď sa prostredníctvom jednoduchej modlitby priblížite ku Mne a k Môjmu Nebeskému Otcovi. Ak raz zakúsite tento pokoj, tak zistíte, že ste oslobodení od starostí a stresov.

 

Žiadne početné stimulujúce preparáty sa nemôžu zrovnať s eufóriou, ktorá sa dostavuje, keď sa priblížite k Môjmu srdcu. Táto láska nielenže preniká celým vašim telom, mysľou a dušou, ale vám aj umožňuje žiť slobodnejší život. Zakúsite hlboké uspokojenie, ktoré ste doposiaľ nepoznali. Potom budete prekvapení, ako málo sa vás už dotýka svet materiálneho luxusu. Stratíte záujem o tieto veci a to vás prekvapí.

 

Och deti, keby ste sa len pokúsili prísť bližšie ku Mne, konečne by ste boli slobodné. Už by ste viacej necítili prázdnu beznádej vo vašej duši. Namiesto toho by ste boli pokojnejšie, menej by ste sa naháňali, mali by ste viac času zaujímať sa o druhých a cítili by ste pokoj, ktorý by ste zo seba vyžarovali. Prirodzene budete k sebe priťahovať aj ostatných. Budete sa čudovať, prečo tomu tak je. Nestrachujte sa, lebo je to pôsobením Božej milosti. Keď ste naplnení milosťou, je to ako nákaza, ktorá sa potom šíri na iných prostredníctvom lásky. Takto to potom pokračuje ďalej.

 

Preto vás deti prosím, aby ste pamätali na význam modlitby. Je to sila, ktorou sa modlitba vyznačuje a rýchlosť, s akou preniká, aby zahalila všetky tie šťastné duše, ktoré sú vťahované do tohto oblaku lásky.

 

Satanova sieť klamstiev vyvoláva strach

 

Tak ako sa rozmáha modlitba a láska jeden k druhému, tak isto aj nenávisť, ktorú chrlí Satan. Podvodník rozširuje svoje klamstvá tým, že pracuje cez takých ľudí, ktorí nemajú vieru alebo ktorí sa (ľahkovážne) zapodievajú temnými duchovnými (okultnými) hrami. V jeho sieti nenávisti uviaznu dokonca aj tí, ktorí môžu mať pocit, že žijú pomerne dobrý život. Táto zákerná sieť môže polapiť kohokoľvek, kto nie je opatrný. Jediným spoločným menovateľom je to, že všetci tí, ktorí sú polapení, pociťujú nepokoj, úzkosť, zúfalstvo a strach. Tento strach sa veľmi rýchlo mení v nenávisť.

 

Bežte ku Mne všetci. Nečakajte, kým sa váš život obráti hore nohami kvôli zbytočnému utrpeniu. Lebo Ja som vždy prítomný – pozorujúci, čakajúci a dúfajúci, že každý z vás zanechá svoju pýchu, aby Som Ja mohol vstúpiť a objať vás. Choďte do svojho kostola a modlite sa ku Mne. Rozprávajte sa so Mnou doma, po ceste do práce. Kdekoľvek práve ste, volajte Ma. Pomerne rýchlo zistíte, ako vám odpoviem.

 

Zobuďte sa – otvorte svoje zatvorené srdcia

 

Zobuďte sa deti. Ešte stále si neuvedomujete, že Ma potrebujete? Kedy konečne otvoríte svoje zatvorené srdcia a necháte Ma vstúpiť dnu? Nemrhajte vzácnym časom pre svoje vlastné záujmy a pre záujmy vašej rodiny. Ja Som Láska. Potrebujete Moju lásku, aby ste uhasili svoje vysmädnuté a vyhladované duše. Moja láska, pokiaľ ju raz zakúsite, vyzdvihne vášho ducha a dovolí vám, aby ste opäť pocítili skutočnú lásku. Táto láska potom otvorí vašu myseľ pre pravdu – pre sľuby, ktoré Som dal každému jednému z vás, keď Som pre vaše hriechy zomrel na kríži. Milujem vás deti. Prosím, ukážte Mi lásku, o ktorú vás tak veľmi prosím. Nezostávajte pre Mňa stratení. Je už málo času deti, aby ste sa obrátili ku Mne. Nepremeškajte!

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť