Posolstvo 135

07.07.2011 21:00

Posolstvo 135

07.07.2011 - 21:00 hod

— Narcizmus - zlovestná nákaza, prezentujúca sa dnešnému svetu —

 

Moja drahá milovaná dcéra, chcem, aby svet poznal, že Moja láska k nim (ľuďom) napĺňa celú Moju bytosť teraz, keď sa pripravujem na Veľké Varovanie. Som plný radosti, pretože viem, že Moje deti – obzvlášť tie, ktoré Ma nepoznajú – počas Môjho veľkého aktu milosrdenstva konečne prijmú skutočnosť, že existujem.

 

Jedna z najviac znepokojujúcich charakterových vlastností, ktoré v dnešnom svete zamorili Moje deti, je narcizmus – sebaláska. Táto zlovestná nákaza prevláda na každej spoločenskej úrovni a je to jeden z obľúbených útokov Satana, keď jeho démoni všade vnikajú do duší Mojich detí. Možno pozorovať, ako sa uhladene a samoľúbo správajú, aby vzbudili u iných obdiv. Ich prvoradá láska prináleží výlučne len im samým a až vtedy, keď im to nestačí, sa dožadujú pozornosti od svojho okolia tým, že ho podnecujú k tomu, aby sa im verejne prejavovala úcta.

 

Dnes sa nákaza Satanom natoľko rozmohla, že je – vzhľadom k tomu, ako tieto úbohé duše samé seba prezentujú – ťažké, aby sa ignorovala. Ich posadnutosť v tom, ako vyzerajú, znamená, že zájdu dokonca až tak ďaleko, že si zničia svoje telá a urobia čokoľvek, čo považujú za nevyhnutné, aby uspokojili svoju sebalásku.

 

Keď je v takejto duši prítomný Satan, potom nie je ťažké to spoznať. Takýto ľudia budú plní márnivosti a budú sa snažiť ukazovať sa na vplyvných miestach (kde sa stretáva vplyvná spoločnosť – pozn. prekl.). Hriech, ktorý predstavuje narcizmus, sa vystupňuje počas obdobia konca časov, kedy si mnohí budú svoj vzhľad, svoje blaho a svoj sebecký egocentrizmus nárokovať na úkor svojich priateľov a dokonca i na úkor svojich vlastných rodín. Sebaláska je v dnešnom svete považovaná za povahový rys, hodný obdivu. Táto honba za sebauspokojením nemôže byť nikdy naplnená, pretože Satan sa postará o to, aby títo ľudia túžili stále po viac a viac.

 

Deti, hriech pýchy je jedným z tých, ktoré sa teraz vo svete stupňujú. Neakceptujte túto formu správania, aby sa stala súčasťou vášho každodenného života. Tak mnoho mladých ľudí považuje tieto idoly tzv. telesnej dokonalosti za svoje vzory, hodné nasledovania. A predsa je ich správanie – v prípade, že otvoríte svoje oči a uvidíte to také, aké to v skutočnosti je – hodné poľutovania. Je to porušenie prvého prikázania a ak takýto ľudia budú zotrvávať na tejto ceste, tak ich Podvodník zatiahne do ďalšieho zmätku.

 

Narcizmus je vidieť vo všetkých oblastiach života – vrátane politiky, módy, médií, filmu a dokonca aj v Mojej vlastnej Cirkvi. Nie je možné dosiahnuť pokoru, pokiaľ trpíte narcizmom. Bez pokory nemôžte vojsť do Kráľovstva Môjho Otca.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť