Posolstvo 138

10.07.2011 12:10

Posolstvo 138

10.07.2011 - 12:10 hod

— Nemajte strach, lebo obrátenie vyvolá veľkolepé pocity lásky a pokoja —

 

Moja drahá milovaná dcéra, mnohé Moje deti, ktoré sú kvôli Mojim posolstvám ustráchané a je pre ne ťažké sa s nimi vysporiadať, nech Ma prosím teraz počúvajú. Zlo, ktoré sa vo svete stupňuje, je spôsobované ľudskou rukou prostredníctvom hriechu. Toto nemôže ísť takto ďalej. Prosím neobávajte sa, lebo to nezmení nič na plánoch, ktoré teraz snuje diabolská skupina jedného sveta (The New World Order = Nový Svetový Poriadok – pozn. prekl.) Vy, deti Moje, si musíte byť vedomé toho, čo sa deje. Je dôležité, aby bol každý varovaný o činnostiach tejto skupiny a ich ohavných plánoch, ktoré boli vypracované za účelom vašej kontroly.

 

Prosím, uvítajte Varovanie

 

Moje Varovanie – tento veľký akt milosrdenstva – je úžasným darom lásky, preto ho prosím uvítajte, lebo vo svojom dôsledku spôsobí početné obrátenia. Pokorou Mojich detí cez túto veľkú udalosť sa obrátenie natoľko rozšíri, že vyvolá veľkolepé pocity lásky a mieru.

 

Ich sila bude v ich početnosti. Čím viac ľudí uverí Pravde, tým slabší bude vplyv tejto Novej svetovej (NWO) skupiny. Mnohé škody, ktoré sa (NWO) pokúsi spôsobiť, môžu odvrátiť početné modlitby. Preto sa prosím nikdy nezabúdajte modliť Svätý ruženec a Ruženec Božieho milosrdenstva, pretože oba dohromady pomôžu zamedziť mnohému z tohto hroziacemu zla. Teraz nebojácne choďte. Nadšene pozerajte (smerom) na nový začiatok – na nový pokoj – keď Zlo bude navždy odstránené.

 

Toto je deti Môj prísľub pre vás.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť