Posolstvo 139

13.07.2011 16:15

Posolstvo 139

13.07.2011 - 16:15 hod

— Oslov významné osobnosti, aby šírili Moje slovo —

 

Moja drahá milovaná dcéra, ak sa Mi raz otočíš chrbtom, potom len ťažko budeš schopná znova Ma nájsť. Uvedomujem si tvoje obavy, že na teba kladiem náročné požiadavky ale Moje slovo, ktoré má byť odovzdané svetu, je natoľko naliehavé, že Ma musíš uposlúchnuť tak, ako Som ťa o to žiadal. Spomeň si dcéra Moja, že si Mi odovzdala svoju slobodnú vôľu, ktorá je nádherným darom. Nie je pre teba ľahké oceniť takýto dar, pretože v konečnom dôsledku si len človek.

 

Ešte raz ťa teraz vyzývam, aby si počúvala Moje volanie a strávila viac času v Mojej prítomnosti. Potrebujem ťa, aby si cítila Moju lásku a to nielen tú lásku, ktorú k tebe prechovávam, ale ktorú prechovávam ku každému jednému Môjmu dieťaťu na tejto Zemi.

 

Chcem, aby Moji nasledovníci rozširovali Moje slovo pokoja a harmónie všade vo svete. Musia všade dobrovoľne pôsobiť, aby každému pripomenuli, že je potrebné, aby sa Moje posolstvá lásky šírili. Prosím požiadajte spevákov, médiá, osobnosti alebo kohokoľvek, koho hlas má váhu a rešpekt, aby si vypočuli Moje prosby. Prijmite kalich Mojej lásky. Pite z neho, pretože vám prinesie vytúženú spásu nielen na tomto svete ale aj v budúcom živote. Oznámte toto aj vašim vlastným stúpencom.

 

Ako to spravíte, je na vás, ale tí, ktorí zareagujú na Moje volanie, dostanú dar (mnohých) milostí, ktoré sú potrebné na vykonanie tejto najsvätejšej práce. Pamätajte si deti, že čím viac vás teraz povstane, aby ste šírili Moje Najsvätejšie Slovo a každému hovorili Moju pravdu, tým ľahšie – deti Moje – prekonáte Veľké Súženie ako aj prenasledovanie, ktoré je naplánované Novým Svetovým Poriadkom.

 

Moje posolstvo ľuďom musí byť vypočuté, aby bolo posúdené a následne všetkým pripomenulo, že musia otvoriť svoje mysle na akceptovanie existencie Boha – Všemohúceho Otca – Svätého, Mocného, Jediného. Pretože ak tak budú konať, potom opäť zavládne pokoj.

 

Kvôli obeti, ktorú Som za vás všetkých podstúpil Mojou smrťou na kríži, počujte Moje volanie a urobte všetko preto, aby každý, koho poznáte, pochopil, že Som to Ja, kto hovorí k svetu – presne tak, ako to cez prorokov robil Môj Otec pred Mojim príchodom na Zem.

 

Buďte silní. Buďte statoční. Modlite sa ku Mne, aby Som vás počas vašej krížovej kampane, ktorú podstupujete v mene Mojom a Môjho Otca, viedol.

 

Ježiš Kristus – Kráľ ľudstva

Spasiteľ a Vykupiteľ

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť