Posolstvo 145

20.07.2011 23:00

Posolstvo 145

20.07.2011 - 23:00 hod

— Teraz ste uprostred súženia - druhá polovica (započne) koncom 2012 —

 

Moja dcéra, ako sama vieš, ty si tou najneuveriteľnejšou vizionárkou (prorokom), pretože ti chýbajú znalostí svätých vecí. A predsa si vyvoleným poslom. Musíš pochopiť, že nebudeš schopná brániť Moje posolstvá s akoukoľvek skutočnou autoritou, preto mlč, keď budeš vyzvaná, aby si vysvetľovala Moje posolstvá.

 

Budeš vyprovokovaná a vyzývaná, aby si sa angažovala v náboženských a predovšetkým v eschatologických sporoch, no viacej už nesmieš v nich odpovedať ani podávať svoj vlastný náhľad k daným otázkam. Nebudeš v obľube kvôli tejto práci. Medzi Mojimi nasledovníkmi – najmä teológmi a tými, ktorí celý svoj život študovali sväté Písmo – vyvstane duchovná závisť. Takže zostaň ticho, pretože nemáš znalosti – a ako Som ti už predtým povedal – ani autoritu, aby si tak konala.

 

Ty len nasleduj Moje pokyny a nechaj si ich pre seba. V každom prípade však odpovedaj na prosby, týkajúce sa modlitieb a pomáhaj zhromažďovať Mojich nasledovníkov a stúpencov, ktorí sa zaviazali podporovať toto dielo.

 

Času je teraz málo. Všetko sa udeje rýchlo. Výstraha je už teraz blízko, preto neostáva veľa času modliť sa tieto úbohé duše, ktoré budú zatratené. Oddanou modlitbou Môjho ruženca Božieho milosrdenstva, najmä za tieto duše, budú milióny z nich zachránené.

 

Vy ste teraz, deti Moje, uprostred toho, čo sa nazýva Súžením, ako bolo predpovedané v Mojej Svätej Knihe. Druhá časť – Veľké Súženie – započne, ako Som povedal, (ešte) pred koncom (roku) 2012. Nie je (Mojim) úmyslom vzbudzovať v tebe strach, dcéra Moja, no uvedom si, že je naliehavé, aby sa Moje deti modlili za Moju pomoc.

 

Už vďaka modlitbám Mojich vizionárov po celom svete sa moc Nového Svetového Poriadku, riadená slobodomurárskymi silami, začína oslabovať a rozpadávať priamo pred vašimi očami. Mnohé z týchto globálnych organizácií, hladných po moci, budú v pokore zrazené na kolená, keď sa za svoje zločiny budú zodpovedať nielen Bohu Otcovi ale aj tým, voči ktorým majú na tejto Zemi zodpovednosť.

 

Pozoruj teraz, ako sa zhluky mocných skupín navzájom pokúšajú predstihnúť jedna druhú, zakrývajúc svoje vlastné hriechy a snažiac sa skryť pravdu pred vysokopostavenými ľuďmi, ktorých sa boja. Toto, deti Moje, dokáže privodiť modlitba. Boh Otec teraz uderí, aby potrestal týchto ľudí skôr, ako budú môcť uskutočniť svoj diabolský plán, ktorí snujú, aby kontrolovali Moje deti.

 

Je to bolestivý čas deti, lebo Satanov vplyv nebol ešte nikdy taký silný ako v týchto posledných dňoch jeho vlády na zemi. Bojujte proti jeho zákerným spôsobom – vy všetci. Len pohliadnite na zmätok, ktorý spôsobuje, keď obracia brata proti bratovi, krajinu proti krajine, vytvára nenávisť medzi vami všetkými ako i pohŕdanie životom iných. A potom je to číra nenávisť voči Mne, vášmu milovanému Spasiteľovi, ktorú zasieva do Mojich detí. Nenávisť, ktorú roznecuje voči Môjmu Otcovi, dosiahla epidemických rozmerov. Najsilnejšou formou nenávisti, preukazovanej voči Môjmu Otcovi, je popieranie Jeho existencie človekom.

 

Aké utrpenie musíte prežívať deti, keď ste nútený čeliť dnešnému svetu. Žiaden človek nemôže ignorovať hlboký stiesňujúci nepokoj, podnecovaný Satanom a miliónmi jeho démonov, ktorí sa infiltrovali všade vo svete. Vám všetkým bude teraz podaný dôkaz o Mojej láske.

 

Vďaka Varovaniu prídem ešte raz, aby Som vás skrze Milosrdenstvo Boha Otca zachránil. Verte vo Mňa a v Môjho Večného Otca a nemusíte sa ničoho obávať. Ak však budete ľahostajný voči tomu, čo sa deje, potom sa vám nepodarí, aby ste sa patrične pripravili.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježíš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť