Posolstvo 148

24.07.2011 23:00

Posolstvo 148

24.07.2011 - 23:00 hod

— Boh Otec zničí sprisahanie zvrhnúť meny —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, oddanosť Mojich nasledovníkov a vernosť ku Mne a k Môjmu Večnému Otcovi už spôsobujú veľké zmeny. Vy, Moje deti, musíte vedieť, že vaša oddanosť horí v Mojom srdci plameňmi takej intenzity, že to vyvoláva pocit, ako keby malo láskou k vám puknúť. Deti Moje, nebesia sa teraz radujú z toho, s akou vášňou a oddanosťou Ma uctievate. Vo svojej duši viete, že Som to Ja, kto sa vám prihovára. Som to Ja, kto prináša pocit toľkej lásky a nehy do vášho srdca.

 

Deti, mám posolstvo pre vás všetkých, ktorí sledujete Moje Najsvätejšie Božie slovo na tejto webovej stránke. V modernom svete musím s vami komunikovať týmto spôsobom. Tento a iné komunikačné kanále budú použité, aby zabezpečili, že Moje slovo je počuté a pociťované všetkými veriacimi, neveriacimi a tými, ktorí Ma vôbec nepoznajú.

 

Vedzte prosím, že všetko úsilie, ktoré vynaložíte z vašej lásky ku Mne, má svoj dopad. Ja počujem každého jedného z vás. Viem o radosti, ktorú Som vniesol do vašej duše. Vítam spôsob práce, akým šírite Moje slovo. Odmením každého jedného z vás zvláštnymi milosťami a priazňou. Prosím, proste Ma, aby Som vypočul vaše modlitby. Poďte ku Mne. Vypočujem vaše volanie.

 

Dielo Nového Svetového Poriadku (New World Order — angl.) už začína praskať vo švíkoch. Je to vďaka modlitbám – vašim modlitbám. Boh - Večný Otec - zničí tých, ktorí pokračujú v uskutočňovaní svojho odporného sprisahania zvrhnúť meny sveta, ako aj tých politických vodcov, ktorí sa pokúšajú tieto (meny) zosadiť. Jeho ruka bude teraz naďalej zasahovať, aby vás, deti, ochránila.

 

Prosím, vyzývam vás všetkých, aby ste povedali čo možno najviac vplyvným hlasom (politikom a predstaviteľom verejného života – pozn. prekl.) o týchto posolstvách, vrátane médií. Mnohých z vás budú považovať za nenormálnych, keď budete hovoriť o týchto posolstvách. Nemajte strach, pretože milosti, ktoré obdržíte za túto prácu, ďaleko prevýšia počiatočné urážky, ktoré budete znášať.

 

Vykročte vpred s láskou a radosťou vo vašich srdciach, Moje milované deti, pretože Moje slovo treba vítať. Konečne ste pochopili, že kráčam s vami, aby Som mohol upevniť putá lásky ku všetkým Mojim stúpencom, ktorých Som si vyvolil, aby prebývali v blízkosti Môjho Svätého Srdca. Moja vzácna krv, ktorá tak ochotne bola preliala za každého jedného z vás, aby ste mohli byť zachránení, vás prikrýva každý jeden deň.

 

Vy ste Moja milovaná armáda a my povstaneme spoločne, aby sme priviedli všetkých vašich bratov a sestry späť do ich právoplatnej oslávenej domoviny.

 

Milujem a starám sa o každého jedného z vás, deti. Nikdy na to nezabúdajte. Keď sa každý deň ku Mne modlíte, hovorte túto modlitbu:

 

Ó, Môj predrahý Ježišu, priviň Ma do Svojho náručia a dovoľ Mojej hlave spočinúť na Tvojich pleciach, aby si ma mohol vyzdvihnúť do Svojho osláveného Kráľovstva, keď príde čas. Dovoľ Svojej vzácnej krvi, aby vytiekla na Moje srdce a umožnila nám spojiť sa v jedno.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť