Posolstvo 159

04.08.2011 21:45

Posolstvo 159

04.08.2011 - 21:45 hod

— Čas čakania – oznám ostatným, aby vedeli, čo majú očakávať —

 

Moja milovaná dcéra, svet každým dňom upadá do hlbšieho rozkladu. Medzi Mojimi deťmi vládne zmes nádeje, obáv, hnevu a zúfalstva pre vojny a nedostatok peňazí na primeranú obživu a ošatenie ich rodín. Ale pamätajte, že sa už dlho nebudete musieť o seba obávať, pretože už veľmi skoro – po Varovaní – bude vo svete panovať pozitívnejší pocit svetla a lásky. Nie je všetko stratené, dcéra Moja.

 

Modlite sa za tých, ktorí sa počas Varovania obrátia, aby zotrvali na ceste pravdy. Modlite sa, aby zosilnela láska ku Mne a Môjmu večnému Otcovi medzi tými nasledovníkmi, ktorí už poznajú pravdu.

 

Niet sa čoho obávať, ak Moje deti príjmu dar Varovania

 

Nech sa veľmi obávajú tí, ktorí nezostanú na ceste ale sa vrátia naspäť k hriešnosti. Môj Otec im nedovolí, aby iných pustošili svojimi svojvoľnými a skazenými spôsobmi. Budú zastavení. Žiaľ, mnohí sa odvrátia od pravdy a budú sa pokúšať aj naďalej uplatňovať silu a kontrolu nad zvyškom Mojich detí.

 

Modlite sa za zmiernenie trestu. Vaše modlitby pomôžu obrátiť duše a odvrátiť takého situácie. Toto je teraz čas čakania. Čas modlitby. Čas prípravy a zabezpečenia, aby sa čo najviac ľudí dozvedelo, čo majú očakávať.

 

Deti, mesiac august je "mesiacom spásy duší" a je tak dôležitý. Prosím vytrvajte v tomto mesiaci vo svojich modlitbách, pretože takto zachránite početné zástupy duší. Nebesia jasajú nad láskou a veľkodušnosťou sŕdc a duší všetkých tých Mojich nasledovníkov, ktorí prijali tento záväzok – tento vzácny dar pre Mňa – na záchranu ľudí počas Varovania.

 

Choď teraz, dcéra Moja a šír Moje slovo. Choď teraz v pokoji a láske.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť