Posolstvo 162

09.08.2011 20:30

Posolstvo 162

09.08.2011 - 20:30 hod

— Nepokoje vo svete sú následkom nedostatku lásky ku Mne —

 

Moja milovaná dcéra, prišiel čas nepokojov vo svete, kedy povstane muž proti mužovi, brat proti bratovi a sused proti susedovi – tak ako bolo predpovedané. Udalosti budú eskalovať jedna za druhou. Mnohé krajiny toto zažijú. Vo svete medzi Mojimi deťmi vládne hnev, sklamanie a strach. Povedz im, že tieto udalosti sú podnecované Satanom a že dôjde k ďalším nepokojom, ktoré sa pred Varovaním budú zintenzívňovať.

 

Toto, Moja dcéra, bolo predpovedané ako jeden zo znakov, ktoré ľudstvo zakúsi v roku 2011, ktorý je rokom očisťovania. Moje deti budú svedkami, šokované zlom, ktoré vo svete existuje v tých dušiach, ktoré sú navzájom poháňané čírou nenávisťou a hnevom. Neexistujú žiadni víťazi v tejto bitke, ktorá bude zúrivo pokračovať. Tieto ohavnosti sú dielom rúk človeka. Pretože im chýba láska ku Mne a k Môjmu Večnému Otcovi, stali sa ochotnými spoluvinníkmi Satana.

 

Deti Moje, modlite sa za všetkých, ktorí trpia na následky nepokojov vo svete. Lebo len málo krajín unikne tomuto prepuknutiu hnevu a deštrukcie. Táto vojna nenávisti zachváti rôzne krajiny a národy. Chaos, teror a utrpenie je to, čo budú mnohí pociťovať.

 

Prosím dôverujte Bohu, Môjmu Večnému Otcovi, pretože Jeho ruka pomôže zastaviť tieto katastrofy. Zostaňte silní, bdelí a verní svojmu milovanému Spasiteľovi. Všetko sa vo vašom svete zlepší, keď si uvedomíte dôležitosť lásky vo vašich životoch a význam harmónie a pozornosti voči vášmu blížnemu. Modlitba pomôže zmierniť dopad nepokojov, zapríčinených Zlom.

 

Pamätajte si, že vojny, násilie a vraždy nepochádzajú od Boha. Sú produktom Satana. Jeho hnev teraz dosiahol nebývalú mieru a jeho zúrivosť je na Moje deti prenášaná prostredníctvom infiltrácie tých, ktorí sú slabí na duchu a bez lásky vo svojich srdciach.

 

Počúvajte Ma teraz. Milujte jeden druhého tak, ako vás Ja milujem. Odmietnite Satana, jeho posluhovačov a tých, ktorých ovláda. Modlite sa k svätému archanjelovi Michalovi, aby ochraňoval vaše okolie. Proste Ma v modlitbe o vedenie. Vzývajte Ducha Svätého, aby zostúpil na vaše krajiny.

 

Váš milosrdný Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť