Posolstvo 164

11.08.2011 00:00

Posolstvo 164

11.08.2011

— Modlite sa za tých, ktorí nedokážu vidieť nič iné len materiálny zisk —

 

Moja milovaná dcéra, musíš vydržať v tomto utrpení, pretože cez toto zachraňuješ duše. Tvoje utrpenie ti odhaľuje muky, ktoré Som trpel kvôli hriechu človeka.

 

Ľudská chamtivosť sa rozmohla do takej miery, že morálne zásady už viac nenachádzajú miesto vo vašej spoločnosti. Hriech ľudskej chamtivosti znamená, že človeku je ľahostajné, kto kvôli nemu trpí – len nech sú uspokojené jeho chamtivé potreby. Chcem vám povedať, že tí, ktorí iným svojou chamtivosťou a ziskuchtivosťou spôsobujú utrpenie, neuniknú Môjmu zraku. Ja pozorujem a vidím. Hrozím sa, keď vidím, ako ďaleko až človek klesne pri voľbe odsúdeniahodných praktík s cieľom obohatiť sa na úkor iných.

 

Moja dcéra, budú im odobraté ich materiálne statky, ak nebudú prosiť o Moje milosrdenstvo. Ich peniaze budú potom bezcenné. Nezostane vám nič okrem popola, ak sa uchýlite k tomu, že budete trýzniť duše kradnutím toho, čo právoplatne patrí vašim bratom a sestrám. Modlite sa za tých, ktorí nedokážu vidieť nič iné len materiálny zisk, pretože ak sa týmto ohavných činom neobrátia chrbtom, tak budú ponechaní stranou a nevojdú do Kráľovstva Môjho Otca.

 

Ak na tomto svete konáte iným zlo, tak budete zavrhnutí a zhodení do pekla Satana. To, čo sa vám zdá byť vašim právoplatným nárokovaním si bohatstva, ktoré ste nahonobili na úkor iných, vám prinesie večné muky.

 

Odložte svoje zbrane chamtivosti a nenásytnosti. Snažte sa o nápravu, ktorá do spoločnosti prinavráti pokoj.

 

Váš Spasiteľ – spravodlivý Kráľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť