Posolstvo 174

23.08.2011 23:45

Posolstvo 174

23.08.2011 - 23:45 hod

— Žiaden hriech nie je tak ťažký, aby nemohol byť odpustený —

 

Moja dcéra, teraz začínaš chápať pravdu o utrpení. Keď prosím vyvolené duše, aby trpeli, prežívajú to utrpenie, aké Som prežíval Ja počas Môjho martýria, keď Som bol ukrižovaný. Práve tak, ako Moja smrť zachránila ľudí pred hriechom, môže aj tvoje utrpenie zachrániť ľudí od večného zatratenia. Tým, že dobrovoľne ponúkneš svoje utrpenie, prinášaš obetu, cez ktorú Boh preukáže ľudským dušiam milosrdenstvo.

 

Ak by Som sa s prosbou obrátil na viaceré duše, aby tak konali, zrejme by dostali strach a odmietli by to. A predsa veľa duší trpí, ktoré si toho nie sú vedomé, že tiež patria medzi vyvolené duše. Mnohé z Mojich detí sa môžu pýtať, prečo niektoré duše trpia a iné nie? Moja odpoveď znie, že sa rozhodujem na základe vlastností srdca pre tie, ktoré v tomto živote preukazujú pokoru a ktoré uprednostňujú potreby iných pred svojimi vlastnými. Duša s nežným srdcom prevezme rolu utrpenia za Mňa. Je to pre Mňa dar. Nemusí to vyzerať ako dar, ale keď ste ho dostali, zachraňujete takto každý deň tisíce duší pre Mňa.

 

Teraz chcem poprosiť Mojich nasledovníkov, aby v rovnakom dni (v týždni – pozn. prekladateľa) prinášali obetu cez utrpenie a tým Mi pomohli zachrániť duše, ktoré sa počas Varovania v okamihu smrti budú nachádzať v smrteľnom hriechu. Prosím, požiadajte Ma o tento dar. Tiež chcem poprosiť tých, ktorí sú pokorní v srdci, aby prinášali jednu osobnú obetu na Moju slávu. Pre tých, ktorí majú pocit, že tak nedokážu konať – požehnám vás potom Svojimi výnimočnými milosťami, pretože viem, že vaša preukazovaná láska ku Mne a vaše modlitby už teraz zachraňujú duše vašich bratov a sestier.

 

Deti Moje, vedzte nasledovné – vďaka týmto posolstvám sa každým dňom zväčšuje armáda Mojich nasledovníkov. Už zakrátko sa rozrastie na mnohomiliónovú armádu. Povolávam len tých, ktorí majú dostatok odvahy zodvihnúť Moju pancierovú rukavicu. Odvaha má pôvod v láske. Interpretácia statočnosti sa bude odlišovať od človeka k človeku. Ja vás len jednoducho prosím, aby ste svetu hovorili o Mojej láske. Pripomínajte im pravdu, ktorá je obsiahnutá vo Svätom Písme. Povedzte im, že sa vrátim, aby Som už čoskoro ponúkol veľký dar Môjho Milosrdenstva. Pretože keby som prišiel už tak skoro do vášho sveta, aby som súdil, tak by Nebo zostalo osirelé – tak veľmi je dnes hriech rozšírený.

 

Šírte Moje posolstvo radosti. Pripomínajte im, že keď pociťujú lásku, pravú čistú lásku k niekomu – aj vtedy, ak by to bolo len počas krátkeho pohľadu alebo kvôli dobrému skutku, ktorého ste boli svedkom – že potom Som Ja prítomný.

 

Povedz im, že bez lásky zakrnejú a nebude z nich nič.

 

Povedz im, že keď na nich hľadím, potom ich vo Svojich očiach vidím v nahote bez svetských majetkov. Vidím len ich dobrotu a zlobu v duši.

 

Povedz tým úbohým ustráchaným dušiam, ktoré sa hanbia za svoj spôsob života, že Som odpúšťajúci, nadovšetko milosrdný a že ich privítam vo Svojom otvorenom a milujúcom náručí. Všetko, čo musia urobiť je, že prídu ku Mne a poprosia Ma, aby Som im pomohol. Nikdy sa neodvrátim od hriešnikov, ktorí ma prosia o odpustenie, akokoľvek závažné by ich hriechy boli. Odpustím všetkým, ktorí úprimne oľutujú každý hriech, ktorého sa v minulosti dopustili.

 

Ich srdciam sa uľaví a Moja láska prinavráti svetlo do ich životov. Vrátim sa v sláve, deti, ale nie preto, aby Som vás vydesil, ale aby som vám priniesol Moje dary – tie samé dary, ktoré ste pod vplyvom Satana odmietli.

 

Poďte. Skloňte hlavy. Odložte hanbu stranou a poproste Ma, aby Som vám teraz odpustil. Nič Ma nevydesí, deti. Žiaden hriech nie je tak ťažký, aby Som ho nemohol odpustiť, ak bude preukázaná skutočná ľútosť. Neotáľajte. Hľadajte spasenie teraz, pokým nie je ešte neskoro.

 

Váš milujúci Ježiš Kristus

Spasiteľ ľudstva

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť