Posolstvo 176

25.08.2011 20:00

Posolstvo 176

25.08.2011 - 20:00 hod

— Klimatický chaos postihne teraz viaceré krajiny - Môj Otec je nahnevaný —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, povolaj všetkých Mojich bojovníkov modlitby, aby sa modlili za iných. To zahŕňa neveriacich a tých, ktorí sú v zajatí násilia a nenávisti. Zúfalo blúdia v snahe nájsť lásku a pokoj vo svojich životoch, no nedokážu ich nájsť. Musíte sa vytrvalo za nich modliť, lebo bez vašich modlitieb budú uvrhnutí do pekelného ohňa. Nedovoľte, aby sa to stalo. Ak je možné ich povzbudiť, aby aspoň trochu podišli ku Mne a boli ochotní načúvať Mojim slovám, tak obdržia milosti a Ja ich budem môcť vziať do Svojho náručia.

 

Dcéra Moja, svet Mi teraz musí venovať pozornosť. Už veľmi skoro bude ľudstvo svedkom série zemetrasení a záplav. Následkom klimatických katastrof zažijú mnohé krajiny chaos. Toto sú tresty, ktoré zosiela Môj Otec na ľudstvo. Hriech bude potrestaný, dcéra Moja, a tie krajiny, ktoré sú vinné tým, že podporujú umelé prerušenie tehotenstva, neuniknú ruke Môjho Otca, keď na ne dopadne. Modlitba odvrátila mnohé druhy trestu, no ľudstvo aj naďalej hreší a zraňuje Môjho Otca ohavnými a odpornými činmi človeka proti človeku, vrátane tých proti deťom v lone matky.

 

Naliehavo vás prosím, aby ste sa teraz modlili za Moje deti v tých krajinách, ktoré neuniknú tomuto trestu. Môj Otec je nahnevaný. Nebude sa už dlhšie nečinne prizerať, ako ľudia nivočia ľudstvo. Zem by postihla implózia (opak explózie – pozn. prekladateľa), ak by ľudstvo nebolo zastavené. On – Môj milovaný Otec – zadrží mnohé z týchto trestov až do času, pokým sa neuskutoční Varovanie. Po ňom – aj napriek tomu, že potom dôjde k obráteniu ľudí – bude ľudstvo aj naďalej pokračovať v konaní hriechu. Primerané tresty majú ľudstvu ukázať, aký prísny dokáže byť Môj Otec. On miluje všetky Svoje deti, lenže On stvoril tento svet a jednoducho nedopustí, aby ho ľudia zničili.

 

Modlite sa teraz, Moje deti, za všetkých vašich bratov a sestry.

 

Ježiš Kristus – Kráľ ľudstva

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť