Posolstvo 179

28.08.2011 23:00

Posolstvo 179

28.08.2011 - 23:00 hod

— Tí, ktorí cez vizionárov verejne hlásajú Moje pravdivé slová, budú zosmiešňovaní —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, Satan a jeho démoni sa teraz pokúšajú trápiť ťa. Musíš tento fakt prijať a potom sa im otočiť chrbtom. Neodpovedaj a ani sa s tým nezaoberaj, pretože ak by si odpovedala, dala by si diablovi väčšiu moc nad sebou. Ignoruj jeho posmech a drž sa Mojej ruky, lebo ja stojím pri tebe a ochraňujem ťa pred týmto utrpením.

 

Odkáž Mojim nasledovníkom, že aj oni budú trpieť, keď prijmú Môj kalich a budú pokračovať, aby ohlasovali svetu pravdu o Mojom návrate na Zem. Budú urážaní, zažijú posmech a zosmiešňovanie, pretože hovoria v Mojom mene. Povedz im, že keď sa tak stane, potom zmiznú všetky pochybnosti, ktoré mali ohľadne týchto posolstiev. Deti Moje pochopte, že tí, ktorí Moje slovo, prijímané pravými vizionármi, verejne ohlasujú, zažijú takisto posmech ako vyvolená duša, ktorej úlohou je sprostredkovanie Mojich Božích posolstiev svetu. Ani vy, Moja armáda, nebudete od tohto ušetrení. Bude to trpká lekcia, ktorú budete len s ťažkosťami zvládať. Vedzte, že v tomto živote budete vždy trpieť, keď budete so Mnou kráčať. Vedzte, že len vtedy pochopíte, že nesiete Môj kríž. Lebo len vtedy budete schopní hovoriť Mojimi slovami. Nikto z mojich prorokov ani apoštolov nepociťoval túto cestu ako jednoduchú. Musíte prosiť o silu, aby ste vydržali tieto skúšky, ktoré preveria vašu vieru až do krajnosti.

 

Keď budete držať Môj kríž, aby ste Mi ho odľahčili, tak vám pribudne záťaž. Keď Mi chcete úplne dôverovať, potom vložte svoje ramená do Mojich a Ja vás podopriem, aby Som vám dodal silu, ktorú potrebujete pre túto cestu - ktorá je posiata tŕním, takže sa môže stať, že vaše nohy budú krvácať, no vaša viera bude taká silná, že nedokážete viac žiť bez Mojej čistej lásky.

 

Vy, Moje milované deti, ste Moja drahocenná armáda. Jedného dňa budete v slávnostnom úžase prechádzať Nebeskými alejami za spevu anjelov, v chvále ospevujúc vašu prácu, ktorú ste počas svojho pozemského života pre Mňa vykonali. Odmením všetkých Mojich oddaných nasledovníkov za ich lojalitu a neoblomnú lásku ku Mne. Ste požehnaní, Moje vyvolené duše, lebo ste dostali dar vidieť pravdu v čase, keď sa ostatní len obracajú chrbtom.

 

Pamätajte si, že vám teraz bude daný dar Ducha Svätého a preto pre vás nebude viac možné, aby ste Ma zapreli. Avšak táto cesta bude plná skál, ktoré môžu doráňať vaše nohy. Cesta plná skalnatých blokov, ktoré majú privodiť váš pád a na ktorej bude veľa tých, ktorí sa vám vyzývavo postavia do cesty, aby ju zablokovali a spôsobili vám utrpenie, keď sa vám budú vyhrážať, aby ste sa otočili a vrátili sa tam, odkiaľ ste prišli.

 

Zdvihnite svoju ruku vo vrúcnom prísažnom geste a povedzte:

 

Nikdy neodmietnem ísť cestou Pána a nikdy nepopriem existenciu Ježiša Krista, ktorého sa ľudstvo snažilo zničiť nielen počas Jeho utrpenia na kríži, ale aj neskôr. Som zjednotený s Ježišom Kristom. Hovorím v Jeho mene. Kráčam s Ním. On Ma vyzdvihuje, aby som aj ja svojim skromným spôsobom mohol pomôcť otvoriť vaše srdce pre čistú lásku, ktorú On vo Svojom srdci pre vás a pre vás samých prechováva.

 

Moja drahocenná armáda, povstaň teraz a nechaj sa Mnou viesť po tejto hrboľatej Božskej ceste do Nového Raja na Zemi, ktorý vás očakáva. Prosím pousilujte sa pozdĺž tejto cesty zozbierať čo najviac Mojich nepokojných detí, aby sme sa mohli zjednotiť ako jedna rodina.

 

Váš milujúci Ježíš

Vykupiteľ a Vodca celého ľudstva

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť