Posolstvo 184

04.09.2011 21:50

Posolstvo 184

04.09.2011 – 21:50 - 22:00 hod

— Posolstvo Panny Márie - opustenosť obetnej duše —

 

(Toto posolstvo bolo prijaté po modlitbe Svätého ruženca potom, ako sa Panna Mária na 20 minút zjavila v súkromnej modlitebnej miestnosti).

 

Prichádzam v mene Môjho milovaného Syna Ježiša Krista. Ja som Svätá Matka Božia.

 

Dieťa Moje, trpíš pre Môjho Syna a posledný týždeň nebol ľahký, pretože si bojovala proti moci zla, aby si zostala oddaná Môjmu predrahému Synovi. Dnes večer k tebe prichádzam, aby som sa pokúsila objasniť ti, čo sa deje. Ako obetná duša zakúsiš obdobia opustenosti, počas ktorých sa z tvojej mysli vytratia myšlienky na Môjho Syna. Keď sa potom budeš snažiť venovať čas modlitbe, zistíš, že sa nedokážeš modliť. Potom všetkom budeš zmätená a ustarostená kvôli osamelosti, lebo budeš túžiť po prítomnosti Môjho Syna. Neznepokojuj sa, aj keď je to ťažké, pretože je to forma utrpenia, ktorú ako obetná duša musíš zakúsiť.

 

Prosím modli sa za odvahu a milosť, aby si prijala túto novú formu utrpenia, ktorá ťa bude miasť. Aj naďalej denne navštevuj Svätú omšu a choď každý deň na Sväté prijímanie bez ohľadu na okolnosti. Podvodník ťa bude nabádať, aby si sa tejto práce vzdala. Čoskoro opäť dovolíš, aby sa do tvojej duše vkradli pochybnosti. Popros všetkých, aby sa teraz za teba modlili. Vďaka tvojmu daru Môjmu Synovi sú aj naďalej všade zachraňované duše. Maj toto vždy na pamäti, nehľadiac na to, aké ťažké je tvoje utrpenie.

 

Dieťa Moje, Ja budem s tebou vždy komunikovať, keď sa budeš cítiť bezradne, pretože som tvoja milujúca Matka. Vždy tu budem, aby som ťa ochraňovala a privádzala k Môjmu Synovi, aby sa mohli naplniť Jeho želania. Choď v láske a pokoji.

 

Vaša milujúca Matka

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť