Posolstvo 191

11.09.2011 19:15

Posolstvo 191

11.09.2011 - 19:15 hod

— Nezáleží na tom, aké je vaše náboženstvo - Boh je len jeden —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď Moje deti pociťujú beznádej, úzkosť a osamotenosť, tak im povedz, že sa musia obrátiť ku Mne. Nikdy predtým vo svete tak mnoho Mojich detí nepociťovalo také prázdno vo svojich životoch. Bez vedenia sú stále viac a viac zmätené, pretože sú sýtené bezcennou potravou (duchovnou potravou - pozn. prekladateľa), ktorá im je predkladaná. Denné správy v médiách ich kŕmia udalosťami, ktoré ukazujú prítomnosť zla vo svete, v ktorom je tak veľa krajín v chaose a nepokoji. V ďalšom je to nedostatok duchovnej potravy a namiesto nej sa vám predkladá potrava, pozostávajúca zo lží, ktoré vám vyprávajú o zázrakoch, vzišlých zo svetských ambícií. Všetko z tohto – ak by ste tieto veci mali dosiahnuť – by vás len sklamalo. Ak sa zameriate na takéto ciele, stanete sa chamtivými v snahe dosiahnuť týchto výšok – a opäť zažijete sklamanie.

 

Nezabúdajte deti, že Ja Som vaša potrava. Len cezo Mňa získate skutočný mier, pokoj a čistú lásku vo svojich srdciach. Nie je možné nikde inde nadobudnúť tento druh pokoja.

 

Obráťte sa teraz ku Mne – každý z vás, ktorý nosí vo svojom srdci bôľ. Dovoľte Mi, aby som vás podržal a dodal vám útechy. Pretože vy, Moje deti, ste zblúdilé avšak predrahé duše. Mnohé z vás sa zatúlali a mnohé už viac nevedia cestu späť do Mojej čriedy. Mnohé z vás si zvolili inú čriedu, ktorá ale nepatrí Mne.

 

Načúvajte Môjmu volaniu, lebo keď budete počuť znieť Môj hlas vo vašich dušiach, spoznáte pravdu. Ja Som vaša cesta k Môjmu večnému Otcovi. Nezabúdajte, že i keď mnohí z vás dávate Bohu – Všemohúcemu Otcovi – rozličné mená, môžete aj tak uctievať toho istého Boha – pretože Boh je len jeden. Čas, kedy bude svetu odhalená Jeho Sláva – ten čas sa teraz blíži. Nezáleží na tom, ako vy sami ponímate Boha – Boh je Láska. Jeho Milosrdenstvo je vše zahrňujúce. Poďte, obráťte sa teraz k Nemu, kdekoľvek sa vo svete nachádzate. On čaká na vaše zavolanie.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť