Posolstvo 193

13.09.2011 15:15

Posolstvo 193

13.09.2011 - 15:15 hod

— V Cirkvi budú zavedené zmeny, ktoré budú protirečiť Božiemu Slovu —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, Ja Som to, Ježiš Kristus, ktorý prišiel v tele.

 

Moji svätí služobníci všade na svete musia teraz počúvať Moje Najsvätejšie Slovo. Všetci Moji nasledovníci musia zdieľať tieto posolstvá s Mojimi svätými služobníkmi všetkých kresťanských konfesií. Je životne dôležité, aby boli povzbudení počúvať Moje slovo v tomto tak rozhodujúcom okamihu, skôr než budú jeden od druhého odtrhnutí a rozdelení do dvoch táborov.

 

Práca podvodníka presiakla Moju Cirkev na každej úrovni. Teraz veľmi skoro – pomaly ale iste – uvidíte, ako budú zredukované Sväté Omše. Uvidíte, ako budú odstránené významné modlitby a niektoré sviatosti – také ako Svätá Spoveď – budú zredukované. Vyzývam teraz všetkých Mojich svätých služobníkov, aby Ma počúvali a modlili sa za dar rozlišovania. Som to Ja, kto vás teraz volá, aby Som mohol zachrániť vaše stádo. Som to Ja, kto chce otvoriť vaše srdcia, aby ste si mohli spraviť plán pre tieto posledné časy, ktoré sú predzvesťou úplne nového začiatku pre svet.

 

Veľmi skoro sa bude od vás žiadať, aby ste Falošnému Prorokovi preukázali oddanosť. Viďte ho takého, akým je a posudzujte jeho činy podľa toho, či prinášajú ovocie. Lebo ovocie, ktoré on a jeho otrockí oddaní stúpenci prinesú, bude zhnité až do jadra. Jedno zahryznutie zničí vašu vernosť ku Mne. Dve alebo viacero zahryznutí spôsobia taký rozkol medzi vami a Mojím Svätým Srdcom, že bude pre vás takmer nemožné, aby ste vošli do Kráľovstva Môjho Otca.

 

Teraz pozorne sledujte zmeny, ako sa budú vkrádať do oblasti vykonávania vášho osobného duchovného úradu. Niektoré z týchto úprav sa spočiatku nebudú zdať problematické. No postupom času vám budú nanútené určité zmeny a vy budete musieť prehĺtať lži. Tieto lži budú pochádzať od Satana a budú zaodeté do ovčieho rúcha.

 

Pre tých, ktorí majú čisté srdce – ihneď budete vedieť a na mieste rozpoznáte zákerné zlo, ktoré bolo zosnované, aby zničilo Moju cirkev na zemi z jej vlastného vnútra.

 

Spôsobí Moja pravda na celom svete ponižujúce lapanie po vzduchu, keď Moji kňazi budú tvrdiť, že tieto posolstvá sú celkom iste lžou? Jediná lož, ktorej budú svedkami, bude tá, že budú nútení schváliť to, čo bude v priamom rozpore s Mojim Svätým písmom, ktoré bolo ľudstvu dané od samého počiatku. Nikdy si nedovoľte prijať akúkoľvek inú pravdu okrem tej, ktorá je obsiahnutá vo Svätej Biblii.

 

Veľa zmien bude zavedených, ktoré budú protirečiť slovu Môjho Večného Otca. Tieto zmeny, Moji svätí služobníci, nebudú mať Božský pôvod a ak Mi budete chcieť zostať verní, musíte tieto nepravdy odmietnuť.

 

Zobuďte sa! Vzoprite sa týmto lžiam, ktorým budete musieť čeliť. Nikdy ich neakceptujte. Slovo Môjho Večného Otca sa nikdy nezmení. Nikdy nemôže byť zmenené ľuďmi. Mnohí z vás budú natoľko zúfalí, že sa budú cítiť byť izolovaní od svojich spolubratov – Svätých Služobníkov (vo výkone kňazského úradu – pozn. prekladateľa). Nemajte strach, lebo existuje len jedna strana, pre ktorú sa môžete rozhodnúť. Bude to tá strana, kde stojím Ja. Niet žiadnej inej strany.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť