Posolstvo 194

14.09.2011 00:00

Posolstvo 194

14.09.2011

— Proste o dar utrpenia —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, tvoje utrpenie poľavilo a Ja ti chcem poďakovať za tento dar. Zase sa vráti ale ty budeš schopná prijať ho s omnoho väčšou radosťou vo svojom srdci. Potrebujem tvoje utrpenie, pretože zachraňuje duše hriešnikov, ktorí by inak skončili v Pekle. Jedného dňa nazrieš do ich duší a budeš premožená láskou a radosťou, keď ich uvidíš ako sedia vedľa Mňa pri tróne Môjho Otca.

 

Hriešnici, keď sa kajajú, nájdu u Mňa vždy otvorené náručie. Vždy budú stáť v predných radoch – k veľkému údivu Mojich nasledovníkov. Tieto duše boli ku Mne privedené cez modlitby a utrpenie Mojich nasledovníkov a Mojich vyvolených duší. Moji nasledovníci to pochopia, pretože tým, že sa so Mnou zjednotenia, budú jasať nad spásou týchto duší.

 

Dcéra Moja, teraz potrebujem, aby oveľa viac duší bolo spasených. Prosím modli sa, aby si ty a iné vyvolené duše sa naučili, ako utrpenie môže zvýšiť počet tých, ktorí vstúpia do Kráľovstva Môjho Otca. Vyzývam ich, aby si vyprosovali milosti, potrebné k tomu, aby im bol daný dar utrpenia. Pamätaj si, že keď zošlem dar utrpenia, tak je to mimoriadna milosť – taká, ktorá privedie oveľa viac duší do lona Môjho srdca.

 

Váš milujúci Ježiš – Spasiteľ ľudstva

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť