Posolstvo 199

21.09.2011 22:00

Posolstvo 199

21.09.2011 - 22:00 hod

— Cez pochybnosti silnie vaša láska ku Mne —

 

Prichádzam v mene Ježiša, ktorý prišiel v tele a stal sa človekom.

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, si teraz tak blízko pri Mojom srdci a predsa sa môžeš cítiš byť tak ďaleko. Sú chvíle, keď si myslíš, že si sa odo Mňa oddelila, hoci v skutočnosti si sa len posunula bližšie k jednote so Mnou.

 

Teraz, dcéra Moja, natoľko posilňujem tvoju dôveru, že si aj naďalej schopná pokračovať v ohlasovaní Môjho slova ľudstvu. Toto je veľmi dôležité poslanie. Pretože démoni, ktorí boli Satanom v tomto čase vypustení (z pekla – pozn. prekl.) v miliónoch, na teba útočia na každom rohu. Medzi prvými ľuďmi, ktorých použije, budú veriaci, ktorí sa už tlačia v rade, aby na teba hodili prvý kameň.

 

Tak, ako sa blíži Môj veľký akt Milosrdenstva voči ľudstvu, tak sa aj démoni pokúšajú zablokovať pravdu a zabrániť ľuďom – dobrým ľuďom – aby venovali čas, ktorí od nich potrebujem na záchranu duší Mojich detí, ktoré neveria vôbec v nič. Nedovoľ, aby ohavné ohovárania, ktoré teraz budú zosilňovať, ťa odvádzali od Mojej práce.

 

Dbajte teraz na Moje proroctvo – pretože za každého človeka, ktorý v tomto čase bude prosiť o odpustenie, budú môcť byť zachránené ďalšie tri duše. Uvážte nasledovné – požehnanie, ktoré udelím ľuďom, ktorí hľadajú odpustenie, bude dané i rodinám týchto ľudí. Každá duša, ktorá sa teraz ku Mne modlí a prosí Ma, aby som zachránil jej najbližšiu rodinu a priateľov, obdrží v hojnosti Moje milosrdenstvo.

 

Modlitba je vašou spásou, deti Moje. Čím viac sa budete modliť, tým viac otvorím vaše srdcia a vyjavím Moju pravdu. Moje milosti boli teraz zosilnené spôsobom, aký táto zem predtým ešte nevidela. Avšak nemôžem na vás vylievať tieto mocné milosti bez toho, že by ste o ne neprosili.

 

Dcéra Moja, buď si vedomá toho, že zloba, ktorá ťa vydesí, sa teraz prejaví v pribúdajúcich útokoch na tieto Božské posolstvá. Nevšímaj si to. Zavri svoje oči. Namiesto toho sa modli, aby takéto duše boli osvietené.

 

Pochybnosti, dcéra Moja, sú skúšky, ktoré podstúpiš nielen ty ale aj Moji milovaní nasledovníci. I napriek tomu, že môžu byť znepokojivé, sú mnou dopustené, aby vás všetkých posilnili vo vašej láske ku Mne.

 

Uvoľnite sa teraz, Moje deti. Prijmite Moje slovo. Žite svoj život tak, ako to od vás očakávam. Dajte svoje rodiny na prvé miesto pred všetko ostatné. Nikdy nesmú byť kvôli Mne zanedbávané. Modlite sa teraz v pokojnej dôvere a buďte uistení, že Moje proroctvá sa uskutočnia podľa pokynov Môjho Večného Otca. Udejú sa podľa dokonalého načasovania, ktoré stanovil Môj Večný Otec.

 

Deti Moje, nikdy nezabúdajte, že mnohé tajomstvá, dané Mojim vizionárom a prorokom, ktoré oznamujú príchod budúcich udalostí, môžu byť zmiernené modlitbami. Mnoho, mnoho ekologických katastrof bolo odvrátených vďaka oddanosti, preukázanej Mojej Blahoslavenej Matke. Jej stúpenci cez modlitby odvrátili mnohé zemetrasenia, záplavy a tsunami. Modlitba dokáže byť veľmi mocná. Modlitby a utrpenie jednej jedinej osoby môžu zachrániť národ. Majte to na pamäti.

 

Milujem všetky Moje deti. Moc, zachraňovať jeden druhého, je vo vašich rukách, deti. Nezabúdajte na to, čo Som povedal už predtým. Modlitba je vašou výzbrojou proti zlu v tomto svete. Modlitba môže zmierniť globálne katastrofy. Aj naďalej sa modlite za mier vo vašom svete. Modlite sa aj za ľahký prechod do Nového Raja na Zemi, ktorý očakáva všetky Moje deti, ktoré hľadajú spásu.

 

Váš milujúci Ježíš

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť