Posolstvo 204

24.09.2011 22:15

Posolstvo 204

24.09.2011 - 22:15 hod

— Vysvetlite hrôzu pekla tým, ktorí sú slepí voči existencii Satana —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, prečo človek zotrváva v popieraní existencie pekla?

 

Mnoho Mojich detí, ktoré seba považujú za moderné v názoroch, verejne popiera existenciu pekla, keď vyznávajú svoju vieru v Boha, Večného Otca. Uvádzajú Moje deti do omylu, keď používajú ospravedlnenie, že Boh je vždy milosrdný. Presviedčaním Mojich detí, že všetci pôjdu do Neba, si neuvedomujú, že sa stávajú zodpovední za tých, ktorí nasledujú ich mylné presvedčenie.

 

Satan existuje a preto existuje aj peklo. Peklo je miesto, kam Satan berie duše tých, ktorí mu boli na zemi oddaní. Sú to tie duše, ktoré dávajú stranou všetky myšlienky na Boha a ktoré podporujú akceptovanie zlého konania vo svete. V niektorých prípadoch môžu ľudia dokonca Satanovi predať aj svoju dušu výmenou za život v bohatstve, sláve a moci. Mnohí, ktorí pôsobili v oblasti hudby, takto urobili v priebehu rokov. Len málo pozornosti sa venuje spôsobu, akým preukazujú (Satanovi – pozn. prekladateľa) svoju vernosť, pričom sa to veľmi často deje skupinovým zasvätením cez okultné praktiky.

 

Na druhej strane sú tu takí, ktorí jednoducho žijú – podľa ich názoru – bezstarostné životy, plné zábavy, v neustálej honbe za sebauspokojením. Práve oni patria medzi niektoré z tých duší, ktoré sú po príchode k pekelným bránam šokované a neveriacky krútia hlavami nad osudom, ktorý ich očakáva. Nedokážu pochopiť, že tú hrôzu, ktorej zoči-voči stoja, si zavinili sami svojim vlastným konaním. Slobodu, ktorá im na zemi bola daná, zneužili v prospech všetkého toho, čo uráža Boha.

 

Deti Moje, prosím vás, vysvetlite hrôzu Pekla tým, ktorí sú slepí voči existencii Satana. Nevadí, že sa vám vysmievajú a častujú vás urážkami. Je vašou povinnosťou, aby ste ich varovali pred strašným osudom, ktorý očakáva každú úbohú dušu, ktorá tam skončí.

 

Ateisti, ktorí si na svojej smrteľnej posteli myslia, že ich utrpenie sa skončí s ich posledným výdychom, nech Ma teraz počúvajú. Tí z vás, ktorí popierate existenciu Boha na tejto zemi aj napriek tomu, že vám počas vášho života bola zjavená pravda – vaše utrpenie v plameňoch Pekla bude len začiatkom večného zatratenia. Vy, Moje úbohé duše, ktoré zo svojej vlastnej slobodnej vôle páchate smrteľný hriech, Ma odmietate. Namiesto Mňa si volíte Satana. On vás po smrti očakáva. Nikde Ma nebudete môcť nájsť. Lebo potom už bude neskoro na to, aby Som vám preukázal Moje milosrdenstvo.

 

Modlite sa, modlite sa, vy všetci, aby sme spoločne mohli zachrániť tieto duše. Satanovi nesmie byť dovolené, aby kradol ich duše. Pomôžte Mi, aby Som ich zachránil, pokiaľ ešte žijú na zemi.

 

Váš milujúci Ježiš

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť