Posolstvo 218

08.10.2011 16:20

Posolstvo 218

08.10.2011 - 16:20 hod

— Doba veľkého počtu falošných prorokov, vyslaných Satanom —

 

Moja drahá, milovaná dcéra, tak ako Moji praví vizionári postupujú vo svete vpred, tak napredujú aj falošní vizionári. Spoznáte ich, ak budete pozorne skúmať ich posolstvá, určené svetu. Pretože niekde vo svojom vnútri zistíte, že Moje učenie a pravda, ktoré sú obsiahnuté vo Svätej Biblii, boli zmanipulované. Tieto nepravdy sú tak jemné (nepatrné), že len tí, ktorí majú skutočnú znalosť Svätého Písma, budú schopní ich objaviť.

 

Dávajte pozor na akúkoľvek nenávisť, ktorú takíto vizionári vytvárajú medzi svojimi stúpencami, keď sa dohadujú, rozdeľujú a trieštia rodiny. Kulty, ktoré sa objavujú pôsobením takýchto vizionárov, sa teraz budú pretláčať do sveta, aby spôsobili zmätok a strach medzi veriacimi.

 

Všade, kde je prítomné Moje sväté Slovo, budete nachádzať lásku. Moje posolstvá plodia lásku a harmóniu a budú schopné osloviť vašu dušu. Moje posolstvá budú vždy hovoriť pravdu a aj keď sú niekedy prísne a naháňajú strach, sú vám, deti Moje, dávané z lásky.

 

Falošní vizionári vám budú odovzdávať posolstvá, ktoré nie je ľahké čítať ani im rozumieť. Na jednej strane budú vyžarovať istú dávku autority a vytvárať pocit lásky. Avšak nevnesú do vašej duše pokoj. Takíto vizionári, z ktorých mnohí nepochádzajú od Boha, vás najprv zvedú, potom ovládnu a nakoniec vás vtiahnu na dno klamstiev a podvodu.

 

Satan a jeho armáda budú pôsobiť na takýchto falošných vizionárov a prorokov. On (Satan) môže pravých vizionárov dokonca aj napadnúť tým, že ich mätie a navádza, aby sa odo Mňa odvrátili. Deti, nalieham na vás, aby ste sa mali neustále na pozore.

 

Zavrhnite posolstvá, ktoré akýmkoľvek spôsobom odporujú Môjmu učeniu, pretože potom si môžete byť istí, že sú falošné.

 

Dnes prehováram k svetu len cez vybraný počet pravých vizionárov a prorokov. Je ich menej ako dvadsať a menej, ako si myslíte. Každý z nich bol poverený inou úlohou, ale Môj hlas a Moje pokyny budú mať zvuk dôvernosti, ktorú v nich rozpoznáte. V ich posolstvách bude zámer, ktorý všetky (posolstvá) zdieľajú, aby z vašej strany podnietili konanie, ktoré povedie k príprave vašich duší.

 

Keď vás tí, ktorí sami seba označujú za vizionárov a prorokov, budú vyzývať, aby ste konali veci, ktoré sa vám budú zdať divné alebo ktoré budú svojich prívržencov nabádať k tomu, aby konali veci, ktoré v sebe nezahŕňajú lásku k svojmu blížnemu, potom sa im obráťte chrbtom.

 

Buďte teraz ostražití, lebo toto je doba Falošného proroka, ktorý sa už čoskoro sám predstaví svetu. Je to taktiež doba veľkého počtu falošných prorokov, vyslaných do sveta Satanom, aby spôsobili chaos a temnotu duše.

 

Váš milovaný Ježiš

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť