Posolstvo 225

17.10.2011 21:30

Posolstvo 225

17.10.2011 - 21:30 hod

— Môj návrat kvôli vašej záchrane bude pociťovaný v každom kúte sveta —

 

Moja drahá, milovaná dcéra, časy sa menia všade vôkol vás. Vo svete vládne nepokoj, ktorý spôsobuje duch temnoty. Všade vás obklopujú dôkazy o tom, čo zlo hriechu dokáže spôsobiť ľuďom. Do tohto ducha temnoty zažiari duch Mojej Božskej prítomnosti, keď prídem, aby Som ešte raz zachránil ľudstvo.

 

Vy, Moje predrahé deti, ktoré poznáte pravdu, musíte ostatným povedať, aké šťastie majú, že dostanú tento nádherný Božský dar. Moja láska zasiahne Zem takým spôsobom, že padnete v pokore na kolená, plačúc od žiaľu kvôli urážkam, ktoré ste vašim previnením sa voči Môjmu Večnému Otcovi spôsobili.

 

Tento veľkolepý dar milosrdenstva teraz dostávate od Najvyššieho Boha. Radujte sa, pretože vo svete je svetlo, ktoré bude priťahovať duše a vťahovať ich do náručia Boha Otca.

 

Znova prichádzam, aby Som vám dal život, ktorý potrebujete a tým vám ešte raz umožnil, aby ste v úcte a chvále pozdvihli svoje oči na oslavu Boha Otca a vzdávali Mu vďaku za spravodlivosť, ktorú teraz preukazuje Svojim drahým ale zblúdilým deťom.

 

Ja, Ježiš Kristus, sa teraz chystám umožniť vám stať sa všade svedkami pravdy (Môjho) milosrdenstva voči každej duši, nevynímajúc ani zatvrdilých hriešnikov a tých, ktorí sú neveriaci.

 

Dôkaz Mojej existencie a existencie Boha Otca bude vo svojej celej nebeskej Sláve zjavený každému mužovi, žene a dieťaťu.

 

Moja prítomnosť bude zjavená takým spôsobom, že ju nikto nebude ani nemôže viac ignorovať, pretože sa otvoria nebesia a dôjde ku kolízií hviezdy (resp. kométy – pozn. prekl.), takže Môj návrat kvôli vašej záchrane bude pociťovaný v každom kúte sveta v rovnakom čase.

 

Ó, ako budú Moje deti plesať od radosti, keď sa stanú svedkami Mojej Božej prítomnosti. Dokonca aj tí v temnote pocítia Moju lásku, ktorá sa dotkne ich chladných duší a znova sa v nich rozhorí.

 

Pripravte sa. Očakávajte Môj slávnostný návrat. Modlite sa za tých, ktorí majú strach vo svojich srdciach. Nebojte sa Ma. Očakávajte túto veľkolepú udalosť s láskou a pokorou vo svojich srdciach.

 

Milujem vás, deti. Tento veľkolepý akt Môjho milosrdenstva vám bude toho dôkazom.

 

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus – Kráľ ľudstva

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť