Posolstvo 228

21.10.2011 23:00

Posolstvo 228

21.10.2011 - 23:00 hod

— Varovanie je forma globálneho vyznania hriechov —

 

Moja drahá, milovaná dcéra, napíš toto: teraz zažívaš intenzívne utrpenie, aby si zachraňovala duše, ktoré sa nachádzajú v temnote a odmietajú Mňa a Môjho Otca.

 

Tieto duše sú natoľko neprístupné a zatvrdilé, že ich môžu zachrániť len modlitby iných a utrpenie obetných duší, pretože budú odmietať hľadať vykúpenie. Ich tvrdohlavosť im bude brániť, aby v dostatočnej miere prejavili pocit ľútosti, vyznali svoje hriechy a prosili o odpustenie.

 

Varovanie je forma globálneho vyznania hriechov. Bude to čas, kedy sa bude od každého očakávať, že bude prosiť o odpustenie svojich hriechov, inak bude čeliť odmietnutiu. Tak veľa duší, nachádzajúcich sa v temnote, odmietne Moju ruku milosrdenstva. Odvrátia sa odo Mňa. Ty, dcéra Moja, môžeš spolu so všetkými Mojimi oddanými nasledovníkmi pomôcť zachrániť ich duše pred večným zatratením.

 

Nikdy by Som na Moje deti nenaliehal, aby trpeli v Mojom mene. Ale tým, ktorí Mi ako dar ponúknu svoju pomoc vo forme utrpenia (hovorím) – skrze utrpenie môžem vykúpiť veľkú časť ľudstva.

 

Utrpenie pochádza od útokov Satana, keď trápi duše, ktoré sú Mi blízke a tie, ktoré sú Mnou ustanovené, aby viedli svätú misiu za obrátenie duší. Vedzte, že keď tieto útoky prichádzajú, tak so Mnou tvoríte jednotu. Potom Ma veľmi dobre spoznáte. Budete vedieť, čo pociťujem – Moju radosť, Môj smútok, Môj žiaľ, Moju bolesť a hrôzu, keď stratím dušu v prospech Satana.

 

Nemajte obavy. Cez tieto posolstvá už boli zachránené milióny duší.

 

Modlitby Mojej oddanej armády už zmierňujú globálne katastrofy a odďaľujú odchod Môjho svätého námestníka z Vatikánu. Ich poslušnosť modliť sa Môj ruženec k Božiemu milosrdenstvu zachraňuje práve teraz duše.

 

Dcéra Moja zaisti, aby všetky Moje deti pochopili, že Som to Ja, kto cez tieto posolstvá hovorí ku všetkým náboženstvám a vierovyznaniam. Nevynímam nikoho, pretože všetci sú Božie deti. Boh je len jeden a tým je Môj Večný Otec – Boh Najvyšší.

 

Deti poďte so Mnou a spoločne pracujme na rýchlej záchrane Mojich duší na celom svete. Samotnou modlitbou Mi môžete pomôcť zachrániť svet.

 

Váš Ježiš

Spasiteľ celého ľudstva

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť