Posolstvo 231

25.10.2011 15:30

Posolstvo 231

25.10.2011 - 15:30 hod

— Boh Otec - musíte odmietnuť temnotu a objať svetlo —

 

Moja milovaná dcéra, povedz svetu, že všetky Moje deti objímam v Mojom náručí. O všetkých bude postarané. Nech sa všetci odovzdajú do Mojich svätých rúk, ako to je zamýšľané.

 

Ustanovujem, aby Môj Syn bol opätovne vyslaný do sveta na záchranu človeka od zatratenia hriechom. Je to Môj Božský akt spravodlivosti pre vás, Moje predrahé deti, aby Som tak mohol získať nazad Moje Kráľovstvo na zemi.

 

Strach nepochádza odo Mňa. Strach pochádza z temnoty. Ak sa Ma bojíte, vedzte, že je to temnota, ktorá obklopuje vašu dušu a nie Moja Božská majestátnosť.

 

Aby ste mohli byť súčasťou Môjho Kráľovstva, musíte odmietnuť temnotu a objať svetlo. To isté svetlo vám teraz bude darované cez akt Božieho milosrdenstva Môjho Syna.

 

Deti, Moja láska k vám všetkým je tak veľká, že použijem všetku Svoju moc, aby Som spasil duše, nech sú kdekoľvek. Moja ruka spravodlivosti dopadne na tie duše, ktoré Ma odmietajú, ale až vtedy, keď bude vyčerpané každé úsilie na zjednotenie všetkých Mojich detí.

 

Kráľovstvo Mojej veľkej slávy bude svetu čo nevidieť zjavené. Ani jeden z vás, deti, nebude chcieť odmietnuť Moje slávne kráľovstvo, ktoré na zemi zavládne v novej ére mieru.

 

Modlite sa za tých, ktorým pripadne ťažko prijať pravdu.

 

Všemohúci Boh Otec

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť