Posolstvo 238

02.11.2011 10:40

Posolstvo 238

02.11.2011 - 10:40 hod

Panna Mária - čas pre môjho Syna, aby odovzdal Svoj dar Božieho milosrdenstva

 

Dieťa moje, čas pre môjho Syna, aby odovzdal Svoj dar Božieho milosrdenstva, sa približuje. Z tohto dôvodu sa musíš sústrediť na svoje poslanie zachraňovať duše. Nesmieš dovoliť, aby cez rozptyľovanie bola odvádzaná tvoja pozornosť od najdôležitejšej úlohy, ktorou je šírenie obrátenia.

 

Nebesia plesajú, lebo tento Boží dar bude už čoskoro prezentovaný s čírou láskou, ktorú môj Syn prechováva ku všetkým dušiam vo svojom srdci. Dieťa moje, keďže táto práca naberá na intenzite, tak aj Zlý využije každú príležitosť, aby ťa prostredníctvom rôznych ľudí neprestával mučiť. Bola si poučená, aby si zachovala mlčanlivosť a sústredila sa výlučne na môjho Syna.

 

Ty, moje dieťa, si bola ustanovená, aby si čo najpodrobnejšie tlmočila (svetu) prianie môjho Syna hovoriť s ľudstvom v týchto časoch. Buď statočná a odvážna, lebo táto svätá misia bude úspešná. Bolo to predpovedané už pred tak dávnou dobou a z nebies sa ti dostáva všemožného vedenia. Si doprevádzaná všetkými Svätými, ktorí sa zhromaždili v plnej sile, aby zabezpečili, že táto misia nezlyhá. Ani nemôže. Ty sa musíš prestať trápiť i keď sa veci zdajú byť beznádejné, pretože je to klamstvo, s ktorým budeš konfrontovaná cez pôsobenie Podvodníka.

 

Ja, tvoja milovaná matka, pracujem po celý čas s tebou. Bola som to ja, kto ťa pripravil, aby si predstúpila pred môjho predrahého Syna. Boli ti udelené milosti, umožňujúce tvojej duši očistiť sa tak, aby si bola schopná pracovať pre Spasiteľa ľudstva.

 

Bolo to prostredníctvom môjho predrahého Syna, že si bola predvedená pred Najsvätejšiu Trojicu. Toto je jedna z najdôležitejších misií, odkedy bol môj Syn vyslaný, aby spasil svet od hriechu.

 

Nikdy nepripusť, aby si sa odklonila od tohto poslania ani nesmieš podľahnúť pokušeniu zutekať. Neustále sa modli ku mne, tvojej matke, za ochranu.

 

Tvoja milovaná Matka – Kráľovná nebies

Matka Milosrdenstva

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť