Posolstvo 240

03.11.2011 21:00

Posolstvo 240

03.11.2011 - 21:00 hod

— Moji poslovia sú teraz s vami, aby pripravili vaše duše —

 

Moja milovaná dcéra, predpovedané proroctvá začnú byť známe a budú dosvedčované po celom svete, takže nikto ich nebude môcť ignorovať.

 

Tak mnoho Mojich detí je neznalých toho, čo je obsiahnuté v Knihe Môjho Otca, v Najsvätejšej Biblii. Malá pozornosť sa venuje Knihe Jána (Zjavenie sv. Jána – pozn. prekl.), kde sú celému svetu ozrejmené podrobnosti, týkajúce sa konca časov. Tento čas teraz nadišiel. Všetci sa pripravte.

 

Pravda, obsiahnutá v Knihe Zjavenia je naozaj tým, čím je – pravdou. Dokážete rozpoznať znamenia? Nepokoje vo svete sa budú v hrozivom tempe aj naďalej vyhrocovať. Váš peňažný systém je ohrozovaný globálnou skupinou, ktorá nechce len vaše peniaze, ale ktorá chce ukradnúť (aj) vaše duše.

 

Skazenosť človeka je očividná, avšak mnoho z toho je skryté. Moji poslovia sú teraz s vami deti, aby vám pomohli v príprave vašich duší. Bez ohľadu na to, či ich rozpoznáte ako tých, ktorými sú – oni budú ovládaní Duchom Svätým, ktorý bude šíriť obrátenie.

 

Tí, ktorí kritizujú Moje snahy o komunikáciu s vami, už veľmi skoro pochopia pravdu. Moje deti sa potom zjednotia proti týmto zlovestným silám, ktorých vedie Satan. Oni nezvíťazia. Rukou Môjho večného Otca budú pred nich kladené všemožné prekážky. Jeho milosrdenstvo je tak veľké, že na obranu Svojich detí použije Svoju moc a zničí tých, ktorí zotrvajú na ceste nasledovania Podvodníka.

 

Nebude záležať na rôznosti vašich názorov ohľadne toho, či teraz s vami hovorím alebo nie. Je to vaša viera vo Mňa a Môjho milovaného Otca – Najvyššieho Boha, ktorá bude na konci rozhodovať.

 

Deti, modlitba je veľmi naliehavá bez ohľadu na to, kde sa nachádzate, akého ste náboženstva alebo aké sú vaše názory. Spojte sa teraz a modlite sa k Duchu Svätému, aby vás osvietil. Satan sa snaží o to, aby ste sa odo Mňa, vášho milovaného Spasiteľa, odvrátili. Nepočúvajte ho, keď sa snaží vniesť do vašich sŕdc pochybnosti a strach. Použije klamstvá, aby Mi zabránil zaplaviť vaše duše Mojím Božským svetlom. Moja láska k vám, deti, je taká silná, že bez ohľadu na to, či Ma ignorujete alebo sa odo Mňa odvraciate, Ja na vás vždy budem volať. Urobím to mocou Ducha Svätého. Za tento dar sa musíte modliť takto:

 

"Ó, Ježišu, prikry ma Svojou drahocennou krvou a naplň ma Duchom Svätým, aby som rozpoznal(a), či tieto slová pochádzajú od Teba. Daj, aby som bol pokorný(á) duchom. Milostivo prijmi moju prosbu a otvor moje srdce pre pravdu."

 

Odpoviem aj tým najzatvrdilejším dušiam, keď sa budú modliť túto modlitbu.

 

Poskytnite Mi príležitosť, aby Som vás priviedol ku Mne a mohol tak zjednotiť čo možno najviac Mojich detí ešte predtým, ako príde Veľké Varovanie.

 

Pamätajte si, že Moja láska k vám nikdy nevyhasne bez ohľadu na to, do akej mieri zostávate hluchí voči Môjmu naliehavému volaniu po jednote.

 

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť