Posolstvo 245

09.11.2011 15:32

Posolstvo 245

09.11.2011 - 15:32 hod

— Pre mnohých bude pokáním, keď budú trpieť bolesťou očistca —

 

Počujte Moju naliehavú prosbu, deti, aby ste sa v tejto dobe zasvätili Nepoškvrnenému srdcu Mojej predrahej milovanej Matky.

 

Ona ako Sprostredkovateľka všetkých milostí bola ustanovená priviesť vás do Môjho Svätého Srdca, aby zachránila ľudstvo od skazy, ktorá ho očakáva, ak sa nevymaní z osídiel Satana.

 

Teraz je naliehavé, aby ste sa všetci vytrvalo modlili za spásu duší. Všetky duše predstúpia predo Mňa a pre mnohé to bude veľmi ťažké. Mnohé budú trpieť bolesťou očistca, no bude to ich jediná cesta k večnej spáse. Je omnoho lepšie pochopiť toto za života na zemi ako to zakúsiť po smrti. Keď tieto duše podstúpia toto pokánie, budú očistené a spôsobilé vôjsť do Môjho nového raja na zemi. Pretože len čisté duše budú schopné vôjsť. Musím na vás naliehať, aby ste prijali tento dar a postavili sa mu silou mysle, tela a duše zoči-voči. No chápte to a rozpoznajte v tom to, čím to je – cestou, vedúcou do večného života. Príležitosťou, porozumieť Môjmu Božiemu milosrdenstvu.

 

Nastal čas, aby ste si teraz pripravili svoje duše. Ak ste hľadali vykúpenie vašich hriechov (ešte) pred Varovaním, tak sa musíte modliť za druhých. Títo budú potrebovať byť silnými.

 

Odteraz sa každý jeden deň modlite Môj ruženec k Božiemu milosrdenstvu. Vy všetci. Pomôže to zachrániť tie úbohé duše, ktoré by mohli počas tejto nadprirodzenej udalosti následkom šoku zomrieť. Toto bude teraz už čo nevidieť prezentované svetu.

 

Nikdy nestrácajte nádej deti. Uverte Mi, keď vám hovorím, že vás milujem. Z tejto lásky vám prinášam tento dar.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť