Posolstvo 247

11.11.2011 16:00

Posolstvo 247

11.11.2011 - 16:00 hod

— Najskôr sa ukážu znamenia na oblohe - slnko bude rotovať —

 

Modlitby - a mnoho ich je teraz zapotreby, aby pomáhali zachraňovať duše. Ty, dcéra Moja, musíš pripraviť svoju rodinu a povedať tým, ktorí potrebujú Moje veľké milosrdenstvo, aby sa pripravili.

 

Ešte raz (hovorím) – najskôr sa ukážu znamenia na oblohe. Mnohí ľudia sa vzpriamia a spozornejú, keď uvidia zmeny na oblohe. Stanú sa svedkami rotácie slnka ako nikdy predtým. Potom uvidia kríž. Toto sa udeje bezprostredne pred kolíziou hviezd (resp. komét – pozn. prekl.) na oblohe a vtedy, keď sa Zem pohrúži do lúčov Môjho Božieho milosrdenstva.

 

Potom bude nasledovať ticho, takže každá duša bude v stave absolútneho súkromia, keď predo Mňa predstúpi. Povedz Mojim deťom, načo majú dávať pozor, pretože sa nemusia báť. Tejto udalosti sa netreba obávať. Namiesto toho je potrebné, aby ste všetci uvítali toto stretnutie.

 

Všetky Moje deti musia akceptovať, že Som to Ja, ktorý teraz pred nich predstupuje. Nemusia sa domnievať, že ide o koniec sveta, pretože tomu tak nie je. Je to začiatok nového obdobia v čase, kedy sa všetky Moje deti nakoniec dozvedia pravdu.

 

Radujem sa a pociťujem veľkú nežnosť ku každej jednotlivej duši, ktorá môže byť spasená, ak Mi dovolí, aby Som jej poskytol tento dar.

 

Modlite, modlite, modlite sa teraz za všetky duše a najmä za tie, ktoré budú tak vyľakané, že nebudú dostatočne silné nato, aby prijali Moju milosrdnú ruku.

 

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť