Posolstvo 254

17.11.2011 21:00

Posolstvo 254

17.11.2011 - 21:00 hod

— Modlitebná kampaň pred Varovaním (1) "Za môj dar Ježišovi na záchranu duší" —

 

Moja milovaná dcéra, prosím požiadaj Moje deti, aby sa odteraz až do Varovania modlili tieto modlitby. Vyzývam Mojich nasledovníkov, aby sa na záchranu duší modlili tieto modlitby, ktoré vám budem každý deň dávať. Toto je prvá modlitba:

 

Môj dar Ježišovi na záchranu duší

 

"Môj najdrahší Ježišu, Ty, ktorý nás tak nesmierne miluješ, dovoľ mi, aby som svojou pokorou pomohol zachrániť Tvoje vzácne duše. Maj milosrdenstvo so všetkými hriešnikmi bez ohľadu nato, ako bolestne Ťa urazili.

 

Dovoľ mi cez modlitbu a utrpenie pomôcť tým dušiam, ktoré nemusia prežiť Varovanie, aby našli miesto po Tvojom boku v Tvojom kráľovstve.

 

Ó, najdrahší Ježišu, vypočuj moju modlitbu, aby som Ti pomohol získať tie duše, po ktorých tak túžiš.

 

Ó, najsvätejšie Srdce Ježišovo, sľubujem, že navždy zostanem verný Tvojej najsvätejšej vôli. Amen.".

 

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť