Posolstvo 264

28.11.2011 20:00

Posolstvo 264

28.11.2011 - 20:00 hod

— Kráčajte po Mojom boku a budú na vás pľuvať —

 

Moja drahá milovaná dcéra, musíš si pamätať, že keď Mi slúžiš, bude tvoj život vždy lemovaný tŕním.

 

Nič nebude ľahké ale vedz, že keď si vyvolená duša, tak sa to nikdy nezaobíde bez obety. Na tejto ceste, ktorú podnikáš, keď kráčaš po Mojom boku, budú na teba pľuvať, podrážať ti nohy, zosmiešňovať ťa, budeš kopaná a sužovaná práve vtedy, keď to budeš najmenej očakávať. Všetci tí, ktorí otvorene hlásajú Moje slovo, budú tiež trpieť kvôli rovnakým ponižovaniam.

 

Pokiaľ však neprijmete tieto poníženia a skúšky ako súčasť kríža, ktorý nesiete kvôli vášmu rozhodnutiu pre mňa pracovať, nedozrejete k duchovnej dokonalosti, ktorá sa od vás očakáva.

 

Dcéra Moja, prijmi poníženia, bolesť a utrpenie, ktoré sa ti kladú do cesty. Samozrejme ty a Moji milovaní vojaci, ktorí cez tieto posolstvá prijali Moje najsvätejšie pokyny, musíte medzičasom vedieť, že Som to Ja, kto kráča po vašom boku.

 

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť