Posolstvo 267

29.11.2011 21:00

Posolstvo 267

29.11.2011 - 21:00 hod

— Panna Mária - môj dar na porazenie a zničenie hada —

 

Dieťa moje, povedz všetkým nasledovníkom môjho milovaného Syna Ježiša Krista, že sa musia neustále uchádzať o moju ochranu. Dni Satana sa rýchlo chýlia ku koncu a mnoho detí je zraniteľných voči jeho pokušeniam.

 

Mojim deťom Satan neuškodí ani ich nevzdiali od môjho Syna, ak ma budú prosiť o ochranu a moje zvláštne milosti.

 

Dnes je ktokoľvek cieľom Satana, pretože on sa potuluje všade, aby zahubil duše. Jeho útoky sú najzákernejšie vtedy, ak ste oddaní nasledovníci Boha a ak máte silnú vieru. Jeho nenávisť voči takýmto dušiam bude príčinou ich bolesti a zmätku.

 

On, Podvodník, má len jeden cieľ a tým je zviesť všetky duše k tomu, aby ho nasledovali a tým mu umožnili zničiť ich nádej na večnú spásu.

 

Využite každú voľnú chvíľu na modlitbu za moju ochranu proti Zlému. Nebeským Otcom mi bol udelený veľký dar na porazenie a zničenie hada.

 

Keď sa na mňa obrátite o pomoc, vždy vám pomôžem prinavrátiť sa k môjmu Synovi, aby sa vám dostalo útechy, ktorú tak zúfalo hľadáte a ktorá upokojí vašu dušu.

 

Modlite, modlite, modlite sa a odriekajte môj svätý ruženec, lebo toto je najmocnejšia zbraň, ktorá bráni Satanovi, aby zničil váš život.

 

Ďakujem ti, dieťa moje, že si odpovedala na moje volanie, pretože som ti musela pripomenúť, ako je naliehavé, aby si hľadala moju pomoc, keďže si v tomto štádiu tvojej misie vystavená ukrutným útokom (Satana).

 

Choď v pokoji.

 

Tvoja Nebeská Matka

Mária – Nebeská Kráľovná

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť