Posolstvo 278

09.12.2011 23:28

Posolstvo 278

09.12.2011 - 23:28 hod

— Pokusy zaviesť v Európe svetovú menu —

 

Moja drahá milovaná dcéra, ako veľmi si želám, aby sa Moje deti – najmä tie, ktoré trpia útlak v Európe – jednoducho obrátili o pomoc na Môjho Otca.

 

Zlovestná skupina, na ktorú Som opakovane poukazoval, sa teraz posúva bližšie v jej snahách, aby kontrolovala všetky Moje úbohé deti v tejto časti sveta.

 

Oni, nevinní pešiaci v bezohľadnom pláne, ktorý sleduje zavedenie svetovej meny za účelom kontroly celej Európy, sa teraz musia vytrvalo modliť k Všemohúcemu Bohu Otcovi o pomoc.

 

Deti, nikdy nepodľahnite prenasledovaniu, ktoré bolo zosnované za zatvorenými dverami. Modlite sa, aby sa tento stav zmiernil. Vzývajte Boha Otca v Mojom mene – v mene Jeho milovaného Syna Ježiša Krista, aby odvrátil túto krízu, hovoriac:

 

"Bože Otče, v mene Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista Ťa prosíme, aby si zastavil túto ohavnosť, ktorej cieľom je kontrola Tvojich detí. Prosíme Ťa, ochraňuj všetky Svoje deti v tejto strašnej dobe a daj, aby sme mohli nájsť pokoj a dôstojnosť žiť naše životy slobodne, zbavení od Zlého."

 

Dcéra Moja, modlitba môže a aj dokáže zmariť tieto zlovestné plány.

 

Boh, Večný Otec, ako Som už povedal, potrestá tých, ktorí sú zodpovední za tento zlovestný komplot, pokiaľ sa neobrátia späť k viere vo svojho Všemohúceho Stvoriteľa.

 

Majte vo Mňa dôveru ako aj v Môjho Večného Otca a modlite sa, aby sa táto perzekúcia zastavila ešte predtým, ako bude skutočný plán s cieľom zničiť, ovládnuť a poškodiť tieto duše, nakoniec odhalený.

 

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť