Posolstvo 286

17.12.2011 15:30

Posolstvo 286

17.12.2011 - 15:30 hod

— Nikdy sa nesmiete vzdať nádeje kvôli strachu —

 

Moje dieťa, svet sa musí čo najskôr dozvedieť o láske a milosrdenstve, ktoré môj Syn Ježiš Kristus prechováva ku každému jednému človeku na zemi.

 

Jeho láska zahŕňa každého vrátane tých, ktorí majú vlažné duše ako aj tých, ktorí v Neho neveria.

 

Nikdy nemaj pochybnosti o tom, že títo ľudia, ktorých duch prejavuje nedostatky, sú Ním veľmi milovaní. Práve im sa dostane veľkej nádeje, keď budú zahalení milosrdenstvom môjho Syna.

 

Nebesia sa budú radovať, keď počas Varovania títo ľudia otvoria svoje oči pre pravdu. Stane sa tak, keď príjmu lásku a nádej, ktorá im bude daná. Bude to ten najväčší dar, akého sa im kedy v ich životoch na Zemi dostane.

 

Moje dieťa, ľudia nesmú nikdy odsudzovať tých, ktorí nectia môjho Otca. Nikdy sa nesmú vzdať nádeje pre tých, ktorí tiež odmietajú môjho Syna. Všetky tieto duše sú s hlbokou nehou milované mojim Synom, ktorý ich chce len zachrániť.

 

Nádej, moje dieťa, je darom Boha Otca. Nikdy sa jej nesmiete vzdať kvôli strachu alebo kvôli negativite. Milosrdenstvo môjho Syna nepozná hraníc. Už skoro sa vám ho všetkým dostane - každému jednému z vás.

 

Nádej a radosť musia vo vašich myšlienkach zaujať popredné miesto, pretože môj Syn – aby zachránil svet – sa práve chystá udeliť svojim deťom tak úžasný dar.

 

On chce, aby celé ľudstvo malo účasť na tejto veľkolepej oslávenej ére mieru, ktorá vás očakáva.

 

Modlite, modlite, modlite sa, aby všetky duše na zemi privítali tento láskyplný dar s otvoreným a pokorným srdcom.

 

Bude to Varovanie, ktoré ľudstvu definitívne zjaví Božie milosrdenstvo.

 

Potom už nemôže byť a ani nebude žiadnych pochybností o tom, ako veľmi sú Ním všetky deti milované a pre Neho vzácne.

 

Vaša milovaná matka

Kráľovná Nebies

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť