Posolstvo 292

24.12.2011 18:00

Posolstvo 292

24.12.2011 - 18:00 hod

— Môj Syn je poslaný, aby si nárokoval Svoj právoplatný trón —

 

Moja dcéra, tak, ako Som po prvýkrát poslal Spasiteľa do sveta, aby zachránil ľudstvo, tak Som aj teraz pripravený, aby Som vyslal Môjho Syna Ježiša – Vykupiteľa ľudstva – ešte raz, aby zachránil tie duše, ktoré by inak nemohli byť zachránené.

 

Moje deti musia pochopiť význam horkej aj sladkej obete, ktorú Som priniesol ľudstvu, keď Som poslal Môjho Syna po prvýkrát.

 

Keď Som si uvedomil, že jediným možným spôsobom, ako vykúpiť ľudstvo, bolo poslať (svetu) Spasiteľa, tak Som si bol vedomí toho, že Som nemohol od žiadneho proroka alebo vyvolenej duše očakávať, aby podstúpila takú (nesmiernu) obetu. Cez druhú osobu Môjho Božstva Som sa rozhodol, že pošlem Syna, aby zachránil ľudstvo. Bol to jediný účinný spôsob, ako zmariť plány Satana – až taká bola Moja láska k Mojim deťom.

 

Pozorovať Môjho Syna, ako rastie a stáva sa mužom, bolo úchvatné no zároveň aj bolestné, pretože Som vedel, čo Ho očakáva. A predsa kvôli hlbokej a nežnej láske, ktorú pociťujem ku každému z Mojich detí, to bola dobrovoľná obeť, ktorú Som podstúpil, aby Som zachránil Svoju rodinu.

 

Tak aj teraz, ako sa blíži Varovanie, pripravujem svet cez tieto Sväté posolstvá, aby po druhýkrát privítal Môjho Syna.

 

Druhý príchod Môjho milovaného Syna je blízko, deti. On bude zoslaný, aby si vyžiadal Svoj právoplatný trón, keď bude panovať ako Kráľ ľudstva.

 

Táto nádherná udalosť bude úchvatná a pôsobivá a je poslednou časťou plánu na záchranu ľudskej rasy od zla, ktoré existuje vo vašom svete. Satan bude už čoskoro vyvrhnutý (zo sveta). Jeho nasledovníkov a tých, ktorí sú zlého srdca, sa zmocní zdesenie a šok. V tejto fáze sa bude od nich očakávať, aby spravili rozhodnutie. Buď padnú na kolená v úpenlivej prosbe o milosrdenstvo a budú tak zachránení alebo odmietnu tento veľký dar, ktorý im bude ponúknutý.

 

Moje deti, zjednoťte sa všetci a nemajte strach z posmechu. Všetci ste vedení Duchom Svätým a dostáva sa vám ochrany od anjelov a svätých v Nebi. Bude záležať na vás, Mojich nasledovníkoch, aby ste ohlasovali slovo a zasľúbenie Môjho Syna, ktorý si praje, aby sa tieto posolstvá rozšírili po celom svete.

 

Aj vďaka vašim modlitbám bude možné, aby z náručia Satana boli vytrhnutí stratení hriešnici.

 

Deti, nachádzate sa v počiatočnej fáze záverečného boja. Cez milosrdenstvo Môjho vrúcne milovaného Syna dostávate druhú príležitosť na večnú spásu. Nepremárnite túto šancu. Spojte sa v jednote spolu s vašou rodinou v Nebi, aby ste zachránili vašich bratov a sestry na zemi.

 

Radujte sa na tieto Vianoce, pretože to bude zvláštna oslava, keď teraz musíte pomáhať dušiam, aby sa pripravili na Druhý príchod Môjho Syna potom, ako sa udeje Varovanie.

 

Všetkých vás, deti, milujem. Prijmite Moju lásku. Objímte Ma, vášho Nebeského Otca, ktorý urobí všetko, čo je možné, aby vás všetkých vzal do Novej éry mieru.

 

Boh Otec

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť