Posolstvo 293

25.12.2011 18:00

Posolstvo 293

25.12.2011 - 18:00 hod

— Majte v úcte dôležitosť a význam rodiny —

 

Dcéra Moja, dnešný deň je oslavou Mojich narodenín. Je to tiež výnimočný deň pre rodiny.

 

Nezabudnite, že Svätá rodina sa takisto zrodila v tento deň. Táto Svätá rodina má vzťah a spojitosť s ľuďmi na celom svete.

 

Tak, ako sú všetky duše na zemi súčasťou rodiny Môjho Večného Otca, tak aj ľudia by všade mali uctievať dôležitosť a význam rodiny.

 

Len vďaka rodine sa rodí opravdivá láska. Je dôležité, aby ste to chápali, aj keď mnohé rodiny vo svete trpia kvôli roztržkám, hádkam a rozchodom.

 

Ak by na Zemi nebolo rodín, nebolo by ani života. Rodiny reprezentujú všetko to, čo si Môj Večný Otec praje pre svoje deti na Zemi.

 

Rodiny, keď sú pospolu, vytvárajú (navzájom) dôvernú a vrúcnu lásku, ktorá je známa len v Nebesiach. Narušte rodinu a narušíte tým čistú lásku, ktorá existuje vnútri každej duši, ktorá je súčasťou takejto rodiny.

 

Satan obľubuje rozvracať rodiny. Prečo? Pretože vie, že jadro lásky, ktoré je nevyhnutné pre duchovný rast ľudstva, zahynie, keď je rodina rozpoltená.

 

Deti, prosím, modlite sa, aby sa rodiny spájali. Modlite sa, aby sa rodiny spolu modlievali. Modlite sa, aby ste Satanovi zabránili vojsť do domova vašej rodiny.

 

Nikdy nato nezabúdajte, že ste všetci súčasťou rodiny Môjho Otca a túto jednotu musíte napodobňovať aj tu na Zemi, kedykoľvek je to možné. Viem, že nie vždy tomu tak je, ale vždy sa usilujte o jednotu rodiny, aby ste si medzi sebou udržali lásku.

 

Ak nemáte na Zemi rodinu, potom majte na pamäti, že ste súčasťou (veľkej) rodiny, ktorú vytvoril Môj Otec. Vynasnažte sa, aby ste sa pripojili k rodine Môjho Otca v Novej ére mieru.

 

Modlite sa za milosti, ktoré potrebujete, aby ste v tomto Novom raji mohli nájsť váš právoplatný domov, keď budete pozvaní, aby ste do neho vošli pri Mojom druhom príchode.

 

Váš milovaný Ježiš

Spasiteľ ľudstva

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť